ידיעה כתובה |

: אי שוויון במימון ממשלתי לרשויות מקומיות

חברה נכתב על ידי

כיצד מתחלק המימון הממשלתי בין רשויות מקומיות? מדוח שפרסם מרכז אדוה עולה כי המימון הגבוה ביותר הולך להתנחלויות הלא-חרדיות.

תקציבים שמספקת הממשלה הם גורם משפיע ישיר על רמת השירותים שמספקות הרשויות המקומיות, אשר רמת השירותים מהווים גורם מכריע באי השוויון החברתי. דו"ח חדש של מרכז אדוה, שחובר ע"י שלמה סבירסקי ואתי קונור-אטיאס, חקר את הפערים התקציביים בין ארבעה סוגי רשויות מקומיות: פורום 15 (רשויות מקומיות מבוססות שאינן זוכות לסיוע כלכלי); עיירות פיתוח; ישובים ערביים והתנחלויות כאשר ישנה הפרדה בין התנחלויות-חרדיות ללא-חרדיות. ההשתתפות הממשלתית הכללית בעניין השירותים המקומיים (תברואה, תכנון ובניין עיר, כבישים ותאורה, גנים ציבוריים, ענייני ביטחון מקומיים) חשובה במיוחד ברשויות מעוטות המשאבים אשר לא יכולות לדאוג לממן בעצמן חלק גדול משירותים. לקריאת הדוח המלא.

"הנתונים מראים כי סדר היום הממשלתי מוטה לטובת היישובים הישראליים מעבר לקו-הירוק" טוען ד"ר שלמה סבירסקי, מנהל אקדמי של מרכז אדוה וממחברי הדו"ח. "התנחלויות זכו ועדיין זוכות בהעדפה בולטת בתחומים שונים ובראשם ההשתתפות הממשלתית בתקציבים מוניציפליים. תעדוף זה מאפשר להתנחלויות, למשל, להפנות משאבים גדולים יותר לצרכי פיתוח מאלה של קבוצות יישובים אחרות ובראשן עיירות הפיתוח והיישובים הערביים".

מתוך הדוח

בדיקת גובה ההשתתפות הממשלתית המיועדת נערכה בחישוב לנפש, המחייב בחינה של שיעורי גידול האוכלוסייה בחמש קבוצות היישובים שבהן הדוח דן. הגידול המשמעותי ביותר נרשם באוכלוסיית ההתנחלויות – 150% אך אבחנה בין התנחלויות חרדיות ללא-חרדיות מעלה כי רוב הגידול נרשם בהתנחלויות החרדיות, שאוכלוסייתן התרחבה ב-474%. ביישובים הערביים נרשם שיעור גידול של 66%, ואילו בעיירות הפיתוח וביישובי "פורום ה-15" גדלה האוכלוסייה בשיעור דומה ונמוך יותר: 34% ו-30%, בהתאמה.

לקריאת הדוח המלא

  כתבות ווידאו שחבל לפספס