ידיעה כתובה |

: הפיקוח חסר שיניים ודם העובדים ממשיך להישפך

חברה נכתב על ידי

מפקחי משרד העבודה גילו שורה של ליקויי בטיחות חמורים באתרי בנייה ברעננה והוציאו צווי בטיחות. חודשים ארוכים עברו, עשרות ליקויים לא תוקנו והעובדים ממשיכים לעבוד תוך סיכון חייהם.

עשרות פועלי בניין נהרגים כל שנה בתאונות עבודה, אך העובדה הזאת לא מעניינת כנראה את אותם קבלנים שקיבלו צווי בטיחות חמורים, ושהחוק מחייבם לעצור את העבודה עד לתיקון כל הפגמים.
לאחרונה הוגשה עתירה לבג"צ שדורשת שצווי הבטיחות של משרד העבודה יפורסמו בזמן אמת מייד לאחר הטלתם בצורה גלויה, כך שהעובדים באתר והציבור הכללי יהיו מודעים לליקויים שמסכנים אותם וימנעו מעבודה או מעבר באתר הבנייה המסוכן עד לתיקון הליקויים. בנוסף, הפרסום יאפשר לעובדים כמו גם לציבור לעקוב אחר תיקון אותם ליקויים, ופעילות הרשויות בהקשר זה.

"מצבים מסכני חיים הידועים למשרד העבודה נשמרים בסתר הרחק מעיני העובדים והציבור– אותם קורבנות בפוטנציה העלולים לשלם על כך בחייהם או בשלמות גופם" מסבירה עו"ד גדיר ניקולא, מקו לעובד,  שהגישה את העתירה בשם: "ארגון העובדים מען", "הפורום למניעת תאונות עבודה", "הקבוצה למאבק בתאונות בניין" ו"קו לעובד". גם באתרים המתועדים בסרטון מטה, אין כל שלט בולט שמודיע על צווי הבטיחות. התוצאה היא שפועל שמגיע לאתר יכול לעבוד על פיגום לקויי מבלי לדעת שהוא מסכן את חייו ושמשרד העבודה אסר בצו את העבודה על אותו פיגום!

פתחים לא מגודרים מהם יכולים ליפול העובדים אל מותם, חוטי חשמל שחושפים את העובדים לסכנת התחשמלות ואתרים שבהם אחראי הבטיחות פשוט לא נמצא. אלו רק חלק מהכשלים והסכנות באתרי הבנייה המצולמים בסרטון.

בישראל 2017 יש "פיקוח בכאילו"

אתר הבנייה של "סולו בנייה ושימור בע"מ" ברחוב בר אילן 15 ברעננה קיבל בחודש מאי צו בטיחות בגין היעדר גידורי בטיחות, פיגומים לקויים, היעדר ציוד מגן אישי לעובדים (קסדות, רתמות וכו') ועוד. מנהל הבטיחות הודיע לטלוויזיה החברתית ב-07.09.2017 שצו הבטיחות באתר זה עדיין בתוקף. משמעות הדבר היא שהמשך העבודה באזורים המפורטים אסורה על פי חוק ומהווה אווירה פלילית. ב-13.09.2017 תועד האתר כאשר פועלים ללא ציוד מגן אישי, עובדים על מרפסת ללא גידור תוך סיכון חייהם. העבודה באתר נמשכת לאורך חודשים באין מפריע, האם מפקח מטעם מנהל הבטיחות ביקר באתר לבדוק האם הקבלן הפר את הצווים? האם מישהו במנהל מניח שהעבודה באתר מושבתת במשך זמן רב כל כך, בזמן שחברת הבנייה מפסידה מיליונים?

האבסורד ממשיך בשני אתרים שבהם מנהל הבטיחות הודיע (ב-07.09.2017) כי כבר בוטלו הצווים שהוטלו בחודש מאי. באחד מהם, אתר של "גליר פיתוח טכני בע"מ" ברח' חפץ חיים 17 תועדו בסרטון (ב-13.09.2017) פיגומים ללא מעקה בטיחות ועובדים ללא ציוד מגן. ובאתר של "קידר מבנים בע"מ" ברח' הר סיני 6, ניתן לראות גם כן פיגומים מסכני חיים. איך ייתכן שמשרד העבודה ביטל את צווי הבטיחות באתרים מסוכנים אלו? האם מפקחי מנהל הבטיחות אכן חזרו לאתר ופשוט לא הבחינו בליקויים החמורים שנשארו? או שמא הסתפק המנהל (כמו במקרים אחרים בעבר) בהצהרה והתחייבות שהקבלן שלח בפקס?

לדברי ראובן בן שמעון, ממונה בטיחות בעבודה ומייסד הפורום למניעת תאונות בעבודה: "ניתן לראות שיש זלזול מהותי בבטיחות העובדים באתרים המצולמים, לרבות אי-יישום תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה – 1988) ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה 2007), והמתבטאים באי-שימוש בציוד מגן בסיסי לעבדוה בגובה לשם הגנת הראש, פיגומים שנבנו בצורה מאולתרת ומסכנת חיים לרבות חוסרים במעקות, משטחי דריכה לא תקניים באזורי הפיגומים. כפי הנראה, אם אכן הצווים בוטלו בשני האתרים, ניכר כי לא הופקו הלקחים מהצווים שהוטלו וקיימת סכנה ברורה ומיידית לבטיחות של העובדים באתרים. היה מצופה באתרים אלה ובפרט שמדובר באתרים במסגרת פרויקט תמא 38, שמינהל הבטיחות במשרד העבודה יבצע הגברה של הפיקוח והענשתם של קבלנים מפירי חוק וזאת לצורך יצירת הרתעה."

לקבלנים ברעננה, כמו בשאר אתרי הבנייה המסוכנים בארץ, אין שום סיבה לבזבז כסף וזמן עבודה יקר על תיקון הליקויים. עם כוח האדם המצומצם והמשאבים הדלים שמקציבה המדינה לטובת פיקוח על אתרי הבנייה, אתר בנייה יזכה לביקור מפקח פעם בשנתיים וחצי(!) בממוצע. אך גם כאשר רשויות המדינה יגיעו לאותו קבלן ויתפסו אותו "על חם", אין לו מה לחשוש מקנס כבד, שלא לדבר חלילה על מאסר.

אף קבלן עוד לא איבד את רישיונו על כך שאחד מעובדיו נפצע או נהרג כתוצאה מרשלנות בטיחותית, ובמנהל הבטיחות עדיין מחכים להגדלת מספר המפקחים, שעומד כיום על 18 בני אדם שאחראים על 13,000 אתרי בנייה. הממשלה מעדיפה כנראה לא להוביל פיקוח אפקטיבי ומרתיע בענף הבניין כדי לא לפגוע חלילה בהכנסותיהם של תאגידי הנדל"ן. אך עד שהמדינה לא תוביל ענישה והרתעה קשה וחד משמעית נגד קבלני בנייה עבריינים, דמם של פועלי הבניין ימשיך להישפך כעניין שבשגרה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס