ידיעה כתובה |

: תקווה לבעלי החיים

סביבה נכתב על ידי

בית המשפט העליון נתן צו על תנאי בעתירת העמותות אנונימוס לזכויות בעלי חיים ותנו לחיות לחיות. העתירה מבקשת לאסור על מתן רישיונות ליבוא בעלי חיים לשחיטה, מכיוון שההובלה הממושכת כרוכה בהתעללות המהווה עבירה על חוק צער בעלי חיים.
הצו ניתן ביום חמישי האחרון, 27.7.17. בעתירה, ביקשו העמותות מבית המשפט העליון כי ייתן צו על תנאי המורה למשרד החקלאות לנמק מדוע לא יחדל מלתת רישיונות ליבוא בעלי-חיים המיועדים לשחיטה.

בשנת 2016 נרשם שיא בהיקף "המשלוחים החיים" עת יובאו 571,792 עגלים וטלאים (כמעט כפול בהשוואה ל-2015). העלייה במספר בעלי החיים במשלוחים היא חרף הצהרתו של שר החקלאות אורי אריאל במליאת הכנסת בשנה שעברה כי יפעל להגבלת המשלוחים החיים, ובקשתו מח"כ תמר זנדברג להקפיא את קידומה של הצעת החוק שהגישה במטרה לאסור את המשלוחים החיים.

צילום: עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים

במקביל לניהול העתירה ולמחאתן מול שר החקלאות, עמותות אנונימוס לזכויות בעלי חיים ותנו לחיות לחיות פועלות גם מול שר האוצר משה כחלון בקריאה לשינוי מדיניות המכס לפיה יבואני המשלוחים החיים זוכים להטבות מכס נרחבות. המדיניות נותנת פטור גורף ממכס על יבוא עגלים וקובעת מכס נמוך על יבוא טלאים, ומהווה, לטענת העמותות, תמריץ כלכלי להתעללות.

על פי נתוני משרד החקלאות, במחצית הראשונה של שנת 2017 יובאו לישראל 268,172 עגלים וטלאים ב"משלוחים החיים" מאוסטרליה ואירופה, לצורך פיטום ושחיטה בישראל. מדובר בעליה של למעלה מ-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה יובאו לישראל 223,102 בעלי חיים במשלוחים.

לפי נתוני משרד הכלכלה, ישנה חלופה זולה יותר למשלוחים החיים: בשר המיובא בקירור מבתי מטבחיים בחו"ל נמכר במחיר זול יותר. יבוא בשר בקירור כרוך במכס גבוה, למעט מכסה מוגבלת פטורה ממכס.

בהחלטה על מתן הצו קובע בית המשפט כי על משרד החקלאות להתייחס למכלול טענות העמותות. בדיון הדגישו השופטים כי "הרצון העולה מהעתירה אינו שנוי במחלוקת הן במובן המשפטי והן במובן המעשי. אין מי שאינו חפץ שבעלי החיים לא יסבלו".  על משרד החקלאות להגיש את תשובתו לבית המשפט עד לסוף חודש אוקטובר 2017.

הפגנת ענק בעד זכויות בעלי-חיים | צילום: רויטל טופיול

בתגובת העמותות שהוגשה יומיים לפני שניתן הצו עדכנו העמותות את בית המשפט כי ביום 18.7.2017 התכנסה הוועדה המייעצת לממשלה לעניין צער בעלי-חיים, אשר נתנה המלצות בעניין המשלוחים החיים, ובין היתר קבעה באמירתה העקרונית כי "הוועדה סבורה שההובלות הבינלאומיות של בעלי-חיים כרוכות מעצם הווייתן בפגיעה ברווחת בעלי-חיים". לקראת הדיון בוועדה, הוציא השר לבטחון פנים, גלעד ארדן, מכתב בו הביע את עמדתו הנחרצת המתנגדת למשלוחים החיים.

מהעמותות אנונימוס לזכויות בעלי-חיים ותנו לחיות לחיות נמסר: "החלטת בית המשפט מעוררת תקווה לעתיד טוב יותר עבור בעלי החיים. כפי שבג"ץ אסר על פיטום האווזים, כך גם המשלוחים החיים ייפסקו. בתעשיית הבשר מתייחסים ליצורים חיים ומרגישים כאל סחורות דוממות, ויותר ויותר ישראלים בוחרים להפסיק לקנות בשר ולא לממן תאגידים מתעללים. אך גם צרכני בשר מתנגדים למשלוחים החיים, שהם שיא של אכזריות: אין שום הצדקה להובלת בעלי-חיים מהקצה השני של העולם, על פני יבשות וימים, מתבוססים בהפרשותיהם באוניה מיטלטלת".

צפו בכתבתנו על משלוחים חיים לישראל

מה עובר על עגלים במשלוחים החיים? (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

מאות אלפי בעלי חיים מובלים לישראל במסעות מייסרים מאוסטרליה ומאירופה, בתנאים של זוהמה וצפיפות. הם חווים אלימות קשה בזמן הפריקה ורבים מהם חולים ומתים במהלך המסע. מיצג שערכו פעילים הפגיש את הציבור עם סבלם של בעלי החיים במהלך "המשלוחים החיים" לישראל.
הופק ע"י: | עלה ב: 08/02/2017

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס