ידיעה כתובה |

: בונות עתיד משותף

חברה נכתב על ידי

פרויקט בו נשים מובילות לשלום וביטחון רותם מאות נשים ממגוון קבוצות בחברה הישראלית על מנת להוביל לשינוי בקרב מעגלים וקבוצות שונות. הפרויקט מיועד לנשים מקהילות שונות ובעלות עמדות פוליטיות ואידאולוגיות שונות, המאמינות בכוחן של נשים להוביל לשינוי, לתקווה ולהרחבת המעגלים של נשים שמדברות על שלום וביטחון וקובעות שלום וביטחון במדינה.

הפרויקט "בונות עתיד משותף – נשים מובילות לשלום וביטחון" – בנוי בשני שלבים: בשלב הראשון – הכשרה שתעסוק בכוחן של נשים להוביל שינוי על בסיס החלטה 1325 של האו"ם ובמצב המדיני ביטחוני בישראל. ההכשרה תכלול סדנאות על שימוש במדיה החברתית ובתקשורת, יסודות ביישוב סכסוכים, כלי הנחיה ופעילות לשינוי חברתי. בשלב השני כל משתתפת תבחר שלוש פעולות שתוכל להוציא לפועל לאחר ההכשרה – בליווי נציגות הארגונים ומומחיות בנושא – במטרה להוביל לשינוי של השיח הציבורי. הפרויקט משותף לארגונים מדרשת אדם, איתך מעכי ונשים עושות שלום.

צפו בדרך שעברו ארגוני נשים בישראל לקדם את החלטה 1325 בעזרת חקיקה, משפט, וקמפיינים ציבוריים ועד להחלטת הממשלה להקים צוות לגיבוש תכנית פעולה ממשלתית בשנת 2014: 

הדרך להחלטה 1325 בישראל (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

החלטת האו"ם 1325 קובעת כי יש צורך בייצוג שווה של נשים במוקדי קבלת החלטות, בכל הנוגע לקידום שלום, הפחתת אלימות ויישוב סכסוכים. סביב ההחלטה, נוצרה בישראל קואליציה רחבה של ארגוני נשים המקדמים מאז 2012 תוכנית פעולה ליישומה. סרטון זה מתאר את מסען העיקש של ארוגני הנשים לקדם את ההחלטה בעזרת חקיקה, משפט, וקמפיינים ציבוריים ועד להחלטת הממשלה להקים צוות לגיבוש תכנית פעולה ממשלתית בשנת 2014.
הופק ע"י: | עלה ב: 13/07/2015

רקע: בשנת 2000 התקבלה במועצת הביטחון של האו"ם החלטה 1325 שהדגישה את החשיבות של השתתפות נשים במוקדי קבלת החלטות לקידום פתרון סכסוכים. הרקע להחלטה היא תפיסה המבוססת על מחקרים ודוגמאות מהעולם לפיהם השתתפות נשים במו"מ לפתרון סכסוכים מגדילה את הסיכויים להוביל להסדרים יציבים. לאור הסכסוך הישראלי פלסטיני המתמשך והייצוג המועט של נשים במוקדי קבלת החלטות, החלטה 1325 רלוונטית מאוד למציאות הישראלית-פלסטינית.

בדצמבר 2016 הסתיימה שנת הפעילות הראשונה של פרויקט "בונות עתיד משותף", במהלכה התקיימו חמישה סמינרים בהם השתתפו מעל 250 נשים אשר סיימו את ההכשרה של השלב הראשון. רבות מהן החלו כבר את השלב השני הכולל יישום פרויקטים ופעילויות ציבוריות וקהילתיות שהן יזמו. בשנת 2017 יתקיימו בפרויקט המשותף לתנועת "נשים עושות שלום" מדרשת אדם ועמותת "איתך מעכי" חמישה סמינרים בהן תשתתפנה 250 נשים נוספות. החלה ההרשמה לשני הסמינרים הקרובים:

  כתבות ווידאו שחבל לפספס