עדכון חדשות |

: כליאת מבקשי המקלט

חברה נכתב על ידי

כ- 3,000 מהגרי עבודה ומבקשי מקלט עצורים במתקן חולות ובבתי כלא נוספים, מעצרים שנמשכים עבור רבים מהם חודשים ואפילו שנים. המוקד לפליטים ולמהגרים ערך בשנת 2016 יותר ממאה ראיונות עומק עם עצורים בארבעת מתקני הכליאה למהגרים ולמבקשי מקלט בישראל – חולות, סהרונים, גבעון ויהלום. על פי נציבות האו"ם לפליטים "מעצר הוא אמצעי חריג ויכול להיות מוצדק רק למען מטרה לגיטימית".

הדו"ח השני של "המוקד לפליטים ולמהגרים" אודות תנאי המעצר של מהגרים ומבקשי מקלט המוחזקים במעצר מנהלי בבתי כלא בישראל מפרסם  את ההצטמצמות שחלה בשנה האחרונה במספר המהגרים העצורים במתקני שב"ס. נראה כי ישנה מגמת שיפור באיכות וכמות המזון וחלוקתו בתקופת צום הרמדאן וכן התקצרו משמעותית תקופות החזקתם של עצורים בתא ההמתנה בו ממתינים העצורים לפני היציאה למטרותיהם השונות.
עם זאת, ממצאי הדו"ח מצביעים על מרחב מחיה מצומצם ביותר וצפיפות בתאי הכליאה בניגוד לתקנות שב"ס, פגיעה בחופש הדת של העצורים, שירותי מתן תרגום ורפואה לא מספקים, מחסור במוצרי היגיינה בסיסיים, היעדר נגישות למערכת המקלט הישראלית וחוסר בהירות בנוגע לסמכותם של ממוני ביקורת הגבולות של רשות ההגירה.

מתוך מתקן חולות. צילום: ענת וקנין אפלבאום. מתוך הדו"ח.

נתוני הדו"ח מבוססים על 110 ראיונות עומק עם מהגרים, ביניהם תשע נשים מהגרות, שהיו עצורים. 4 מהמרואיינים הוחזקו ביותר מאחד ממתקני הכליאה המיועדים למהגרים במהלך שנת 2016. רובם אריתראים וסודנים שממשלת ישראל מודה שאינה יכולה לגרשם, חלקם מהגרי עבודה וכלל אינם נזקקים למערכת המקלט, אך רבים מהעצורים, במיוחד בסהרונים ובחולות, הם מבקשי מקלט שרבים מהם לא יודעים על האפשרות או שלא הספיקו (טרם מעצרם) להגיש בקשות מקלט. הראיונות מעידים על כך שבכל מתקני הכליאה קיימת בעיית נגישות למערכת המקלט הישראלית.

בדוח ישנה התייחסות גם לנשים במתקני הכליאה, נשים אינן מוחזקות בסהרונים מאז שנת 2013 ואילו חולות מיועד לגברים בלבד. ובנוסף ישנן שתי נשים שהגיעו לישראל כמבקשות מקלט בזמן העימות האלים שהתרחש בחוף השנהב, הן עצורות למעלה מארבע שנים ומסרבות לשוב למולדתן.

דרגו - עד כמה הכתבה:
מחדשת
מעניינת
חשובה
עשויה היטב
  נמוך       גבוה

בנושא החוקים המסדירים את מעצר המהגרים נכתב בדוח: "מעצר הוא האסטרטגיה הדומיננטית במדיניותה של ממשלת ישראל בהתמודדות עם הגירה לא רצויה לישראל. המעצר משמש כשיטת ארגון, ניהול, והרתעת מהגרים ומבקשי מקלט מלהישאר בארץ לזמן ממושך… למניעת הסתננות מתייחסים במפורש לכליאה כאל כלי שכנוע לעזיבת הארץ".

הדו"ח מסתיים ברשימת המלצות של המוקד לשיפור תנאי העצורים. ישנה המלצה להימנע ממעצר של ילדים ומשפחות, ישנה המלצה להבטיח את זכותו של עצור להגיש תלונה נגד סוהר או פקח שפגע בו ולהבטיח שתלונתו תיחקר על ידי הגורמים המוסמכים לפני גירושו מהארץ. בנוסף נכתב כי במסגרת התנאים הקיימים, כל עוד מוחזקים מהגרים במעצר מנהלי, יש להפחית את צפיפות ומספר העצורים בתאים על פי הוראות החוק והתקנות, וכי יש להימנע מאיזוק העצורים במעצר מנהלי ולהימנע ממעצר מהגרים בתאי בידוד. יש להתחשב בדתם של העצורים ומנהגיהם – לספק שירותי דת קבועים ולאפשר חופש פולחן.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס