ידיעה כתובה |

: חובות לשוק השחור? אולי בקרוב המדינה תעזור

חברה נכתב על ידי

בעקבות כמות הולכת וגוברת של פניות מאזרחים שלקחו הלוואות בשוק השחור, החליט סמנכ"ל עמותת ידיד לצאת בקריאה דחופה לשר האוצר, לנגידת בנק ישראל ומפקחת על הבנקים. במכתבו מסביר כי "זהו מהלך שלא רק ימנע שקיעתן של משפחות למצוקה של עוני ומחסור אלא גם שמירה על הסביבה הקרובה שלהם מפני התרסקות כלכלית ונפשית המובילה בסופו של דבר לבקשת סיוע כלכלי מהביטוח הלאומי או מקורות ממשלתיים אחרים אשר כל הוצאה שלהם היא הוצאה מן הקופה הציבורית".

"בחודשים האחרונים הולכות ומתרבות הפניות למרכזי הזכויות של "ידיד", של אזרחים שמי מבני משפחתם לקח, בדרך כלל כתוצאה ממשבר כלכלי כלשהו, הלוואה בשוק השחור. לא מדובר בחברות חוץ בנקאיות אלא שוק שחור של ממש. כזה שבו אין מסמכים כתובים, אין לוחות סילוקין וטבלאות של ריבית. פשוט יש כסף שמחליף ידיים ובחזרה מקבלים המלווים סכומי כסף גדולים במאות אחוזים מסכומי הקרן שניתנה כהלוואה למי שנקלע למצוקה ולא הצליח לקבל מענה באמצעות השוק המוסדר, בנקאי או חוץ בנקאי. גברתי הנגידה, אדוני השר, המפקחת על הבנקים. לא מדובר באנשים שהתדרדרו לפשע. נהפוך הוא. אנו עוסקים במשפחות נורמטיביות שנקלעו ל"תקלה כלכלית" אשר מרסקת ומחסלת את המשפחה לא רק מהבחינה הפיננסית אלא גם זורעת פחד ואי שקט המובילים לחוסר תפקוד בעבודה ובחיים המשפחתיים גם יחד", כך כתב היום סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד במכתב דחוף שנשלח לשר האוצר משה כחלון, לנגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג ולמפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר.

"תפקידה של המדינה במקרה זה", כתב מלמד "הוא להיכנס לעובי הקורה ולעשות מעשה. למצוא דרך שבה יוכלו אלו שנאלצו לקחת על עצמם לכסות את חובותיהם של יקיריהם לשוק השחור להחליף הלוואות אלה בהלוואות מוסדרות, נושאות ריבית, אשר יאפשרו החזרה מידית של החוב המקורי בשוק השחור ובמקביל להוציא לחופשי את אלו ששעבדו את עצמם למלווים בריבית נשך. אנו סבורים כי מדינת ישראל והגופים הפיננסיים השונים חייבים לעשות יד אחת כדי להקים מערכת של הלוואות מחליפות אשר יינתנו לאחר עמידה בכללים ובתנאים מחמירים ביותר למשפחות ויחידים אשר הוברר מעל לכל ספק שנקלעו למערבולת השוק השחור בעל כורחם. האם מדובר במשימה קלה לביצוע? כמובן שלא. האם מדובר במהלך אפשרי? בהחלט כן. זהו מהלך שלא רק ימנע שקיעתן של משפחות למצוקה של עוני ומחסור אלא גם שמירה על הסביבה הקרובה שלהם מפני התרסקות כלכלית ונפשית המובילה בסופו של דבר לבקשת סיוע כלכלי מהביטוח הלאומי או מקורות ממשלתיים אחרים אשר כל הוצאה שלהם היא הוצאה מן הקופה הציבורית".

במשך מכתבו מציע מלמד גם דרכים אופרטיביות אפשריות להתמודדות עם הסוגיה ובינהן: מסלול סיוע מיוחד המשלב את הגופים הפיננסיים יחד עם ערבות מדינה, מסלול סיוע המבוסס על גיוס כסף באמצעות אגרות חוב חברתיות אשר את תמורתן תשלם המדינה לאחר שיתברר לה החיסכון שאליו הגיעה באי תשלום קצבאות וסכומי כסף אחרים כמו אחזקת ילדים בפנימיות לאחר שהוריהם לא הצליחו לעמוד בכלכלתם עקב החוב לשוק השחור ועוד או לחילופין, שיתוף פעולה עם קרנות פילנטרופיות שמטרתן מאבק בעוני על מנת להעמיד חלק מהתקציבים לטובת פתרון הבעיה וזאת בתמורה לכך שמקבלי ההלוואות ידרשו לתת תרומה לקהילה בדרך של התנדבות כזו או אחרת.

ב"ידיד" מסבירים כי למרות החשיבות במתן פתרון ומענה מסודר לאנשים שלקחו הלוואות מהשוק השחור, חשוב גם שיקבעו גם קריטריונים מחמירים למבקשים לקבלת הלוואה מחליפה. בין הצעות העמותה לקריטריונים: ווידוא העובדה כי תשלום ההלוואה יעשה באמצעות בן משפחה שאינו הלווה בשוק השחור, הצטרפות בני המשפחה/חברים/קרובים כערבים לקבלת ההלוואה, מתן ההלוואה רק למי שיכולת ההחזר שלו מוכחת, וקביעת מסלול תשלומים קבוע מראש להחזר ההלוואה שיהיה תמיד באחוז מסוים מגובה ההלוואה, כפי שיוגדר מראש, וינוע בין 1-3 אחוזים מסך ההלוואה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס