ידיעה כתובה |

: השימוש במונח מפגר בחקיקה ישונה

חברה נכתב על ידי

בפסק דין קצר, קורא בית משפט השלום בתל אביב לשנות את המינוח "מפגר" בחוק הסעד (טיפול במפגרים),התשכ"ט-1969 ולהתאימו למציאות ולנורמה חברתית ולשונית מעודכנת.

בעקבות פנייתה של עו"ס עדי גינר-פלד מטעם השירות לנכויות התפתחותיות לבית המשפט בבקשה לשנות את המונח מפגר כפי שמופיע בחוק הסעד (טיפול במפגרים),התשכ"ט-1969 קבע השופט עודד מאור כי אכן יש לשנות את המינוח ולהתאימו למציאות של שנת 2016.

מקביעותיו של השופט בפסק הדין:
"בזהירות הראויה והמתבקשת יצוין כי לו בית המשפט היה קורא למונחים הטבועים בחוק כמונחים מפגרים, וזאת בהקשר של חוסר התאמת סגנונם למציאות בת זמננו, יכול והייתה קמה סערה וזעקה כיצד זה השתמש בית המשפט בביטוי לא זהיר ולא ראוי זה – והכל, אך ביחס למונחים שבחוק. והנה, החוק עושה שימוש בביטוי מפגר להגדיר אדם, בשר ודם, בעל התפתחות חסרה או לקוייה, ואין פוצה פה והכל מחרישים; דממה…"

השופט מאור הסביר כי "ההגדרה 'מפגר', לתיאור אדם שתפקודו והתנהגותו מוגבלת, וזאת בשל התפתחותו החסרה או הלקויה, שיכול והיתה מתאימה לעת חקיקת החוק בשנת 1969, צריכה אף היא לצעוד ולהתקדם לעבר ימינו אנו" והביא כדוגמא את השינוי בשמו של גוף האבחון המקצועי המוביל בתחום, האגודה האמריקאית לפיגור שכלי, ששינתה אף היא את שמה מ-American Association on Mental Retardation ל- American Association on Intellectual and Developmental Disabilities על מנת להתאימה למציאות ולנורמות החברתיות והלשוניות המתקיימות כעת.

בנוסף התייחס השופט בפסק הדין גם לשינוי שהתרחש בחוק בעשורים האחרונים, "כבר לפני כעשרים שנים קבע המחוקק שיש להגן על כבודו של אדם עם מוגבלות, ואף עיגן את זכותו זו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, תוך שהצהיר שזכויות אלו ומחויבות החברה אליהן, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם, ועל עקרון כבוד הבריות, ונתן לה תוקף ב"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות", תשנ"ח – 1998, אולם התאמה של המונח מפגר בחוק, נשתכחה מלב".

בכדי לתקן את העוול ביקש השופט לשנות את השימוש במונח והסביר כי "התאמה לשונית זו אינה מתבקשת אך בשל התאמתה לזמננו וימינו אנו, אלא בעיקר בשל מחויבותנו הן כפרטים והן כחברה כלפי כבודו של אדם, באשר הוא, ועל מנת שעקרונות היסוד הנזכרים לעיל, יקבלו ביטוי ראוי והולם ולא יישארו מן השפה ולחוץ".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס