ידיעה כתובה |

: מהן הוראות הפתיחה באש של המשטרה?

חברה נכתב על ידי

מרכז עדאלה הגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בלוד בדרישה להורות למשטרת ישראל לפרסם את הוראות הפתיחה באש העדכניות. העתירה הוגשה בעקבות סירובה של המשטרה לבקשת עדאלה להעביר מידע אודות הוראות הפתיחה באש של המשטרה. בעתירה צוין כי במהלך חודש ספטמבר השנה הודיעה ממשלת ישראל על שינוי הוראות הפתיחה באש, אולם משטרת ישראל מסרבת לפרסם מידע אודות הנהלים החדשים.

הוראות הפתיחה באש כוללות את ההוראות שעל פיהן פועלים השוטרים בהתמודדותם עם ההפגנות במזרח ירושלים ובנגב, את ההוראות והנהלים לעניין הפתיחה באש נגד קטינים, ואת ההוראות לשימוש ברובה "רוגר" באמצעי לפיזור הפגנות.

מבחינה משפטית, נטען בעתירה כי בהתאם לחוק ולהלכה הפסוקה, קיימת הנחת יסוד כי על הרשות לחשוף מידע, והסתרת מידע הינה בגדר פגיעה בעקרון חוקתי. בהקשר של הוראות הפתיחה באש, טען מנסח העתירה, עו"ד מוחמד בסאם, כי קיימים ארבעה טעמים מכריעים לחשיפתן של הוראות הפתיחה באש לעיני הציבור: עניין ציבורי בפעולה של הרשות; זכותו של הפרט לדעת את הנורמות השלטוניות העשויות להשפיע על חייו; מניעת שרירותיות ואפלייה בגיבוש ההוראות; וחשיפת ההנחיות לביקורת ציבורית ושיפוטית.

עו"ד בסאם טוען כי שימוש בכוח ופתיחה באש נגד אזרחים ותושבים חייבים להיעשות על פי "כללים פומביים, כתובים וברורים והנתונים לביקורת ציבורית ושיפוטית". בסאם ציין כי מהסרטונים אשר תיעדו ירי קטלני של שוטרים כלפי חשודים, עולה חשד כבד שבעקבות שינוי ההוראות נפתחה אש קטלנית שלא לצורך: "לאחר שינוי הוראות הפתיחה באש, וייתכן שכפועל יוצא מכך, אירעו מספר אירועים ותקריות בהן עלה החשש שאנשי המשטרה השתמשו בנשק קטלני בנסיבות שלא הצדיקו כך". עוד ציין עו"ד בסאם כי הדברים מקבלים משנה תוקף לאור קיומן של הוראות פתיחה באש שונות עבור אזורים גיאוגרפיים שונים.

בעתירה לבית המשפט הובאו קטעים מתוך דו"ח וועדת אור, וועדת החקירה הממלכתית אשר חקרה את האירועים שהובילו להרג 13 מפגינים ערבים במהלך אוקטובר 2000. צוין בעתירה שוועדת אור קבעה בצורה נחרצת כי על אף קיומם של נהלים המסדירים את השימוש בירי כדורי גומי, הנהלים גובשו על ידי המשטרה באופן לא תקין וללא עריכת בדיקות מספקות. לכן, נטען בעתירת עדאלה כי קיימת סכנה בנוהלי פתיחה באש אשר אינם חשופים לביקורת ציבורית ושיפוטית עליהם.

אלימות משטרתית בבי"ח אל מקאסד במז' ירושלים (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

"הם השתמשו בכוח מופרז כדי להראות לכל אחד במזרח ירושלים שאף אחד, לא מתקן רפואי ולא עובד בתחום הבריאות, בטוח מפני הפחדות והטרדות וגם כדי לוודא שאף חולה לא יגיע אלינו מפני שכולם יהיו מודאגים שהתיקים הרפואיים שלהם יהיו בידיים ישראליות." רפיק חוסייני, מנכ"ל בית החולים אל מוקאסד, מספר כיצד הגיעו כוחות משטרה חמושים להוציא תיק של מטופל, לקחו תיקים רפואיים ללא התחשבות בחיסיון רפואי והתנהלו באלימות מופרזת. לראיון ברדיו כל השלום על כתבה זו.
הופק ע"י: | עלה ב: 02/11/2015

  כתבות ווידאו שחבל לפספס