ידיעה כתובה |

: הדו"ח השנתי של מתפ"ש לשנת 2014 טרם פורסם

מדינה נכתב על ידי

מתאם פעולות הממשלה בשטחים טרם פרסם את הדו"ח השנתי שלו לשנת 2014 באתר האינטרנט, אשר אינו מתפקד מזה יותר מחודשיים, כך לפי ארגון גישה. אין זו הפעם הראשונה שמגיע חודש יולי והדו"ח השנתי אינו מתפרסם, ובעבר בית המשפט הטיל על המתפ"ש הוצאות בשל מחדלו בעניין בעקבות עתירה שהגישו "גישה". מתפ"ש התחייב אז בפני בית המשפט לעמוד בחובתו מכוח חוק חופש המידע ולפרסם את הדו"חות השנתיים כפי שנדרש. בכל זאת, עד היום מופיע באתר המתפ"ש רק דו"ח הממונה על חופש המידע לשנת 2012.

matapsh

צילום מסך מתוך דו"ח תיאום הפעולות הממשלה בשטחים לשנת 2014.

 

לאחר לחצים ומאמצים רבים, מתפ"ש שלחו לארגון גישה בפקס את הדו"ח השנתי לשנת 2014 בן 37 העמודים. "כמובן שמשלוח הדו"ח בפקס אינו עולה כדי פרסום כדין ואינו פוטר את המתפ"ש מחובתו לעניין זה", הגיבו בארגון, "נציין שעקב מחדל זה של אי פרסום הדו"ח כנדרש, הגשנו לאחרונה תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע בבקשה כי זו תתערב בנדון ותביא לפרסום הדו"ח".

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס