ידיעה כתובה |

: עתירה נגד מועצת החלב שרכשה "תוכן שיווקי"

חברה נכתב על ידי

עתירת חופש מידע לגבי התקשרות של מועצת החלב לרכישת "תוכן שיווקי" בוויינט
ביום 18.5.15 הגישה תנו לחיות לחיות עתירת חופש מידע נגד מועצת החלב, בדרישה שתגלה התכתבויות ומסמכים נוספים שנוגעים לעסקה בשווי 400,000 ₪, במסגרתה מפרסם אתר ויינט, במדור "תזונת ילדים", מה שנהוג לכנות "תכנים שיווקיים".

מועצת החלב היא יציר משפטי מעניין: היא הוקמה כחברה לתועלת הציבור וקיבלה רק לפני מספר שנים מעמד סטטוטורי, שגם הכפיף אותה לחוק חופש המידע. הנהלת החברה באה ברובה מתעשיית החלב (נציגי תנובה ומחלבות אחרות ונציגי ארגוני מגדלים), לצד נציגי ממשלה ומספר נציגים של ארגוני חברה אזרחית. ובמלים אחרות: מדובר בגוף שמייצג ומקדם אינטרסים כלכליים של הון פרטי, ובה בעת מחויב לנורמות של מנהל ציבורי.

צילום מסך מתוך אתר "מועצת החלב"

צילום מסך מתוך אתר "מועצת החלב"

מועצת החלב התנגדה להעברת המידע במלואו בטענה של פגיעה ב"צד שלישי", שזהותו המדויקת לא ידועה לנו, אבל ניתן להניח שמדובר בגוף שקשור לוויינט או שתיווך בין המועצה לבין וויינט. גם הצד השלישי, אם כן, חי בתפר שבין הפרטי לציבורי. אבל אם מועצת החלב היא גוף ציבורי עם זיקות פרטיות, כאן מדובר בגוף פרטי עם זיקות ציבוריות. חלק מהעתירה מוקדש לנורמות המיוחדות שחלות על גוף תקשורת פרטי גדול, שיש לו חלק מרכזי בעיצוב דעת הקהל.

העתירה עוסקת בזכות למידע בשתי רמות: ברמה הראשונה – הזכות למידע על פעילויותיו והתקשרויותיו של תאגיד סטטוטורי שהוא נאמן הציבור. ברמה השניה – הזכות של הציבור לדעת כיצד עסקאות כספיות המתבצעות מאחורי הקלעים משפיעות מעצבות את המידע שהוא מקבל בתקשורת העצמאית. וכמו שכתבנו בעתירה "מידע הוא חשוב. מידע הוא בסיס לשיח ציבורי דמוקרטי. חשוב אף יותר ממנו הוא המידע אודות אופן יצירתו של המידע; מידע אודות האופן בו מעוצב השיח הציבורי הדמוקרטי מאחורי הקלעים."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס