ידיעה כתובה |

: האם למעסיק מותר לכפות שעון נוכחות ביומטרי?

חברה נכתב על ידי

היום ב-13:00 דיון תקדימי בבית הדין הארצי לעבודה: האם למעסיק מותר לכפות שעון נוכחות ביומטרי?
בית הדין הארצי לעבודה ידון לראשונה בערעור של עובדי עיריית קלנסווה על פסק דין שהתיר למעביד לכפות על עובדיו שעון נוכחות ביומטרי. העובדים מיוצגים על ידי ההסתדרות. האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד הצטרפו לדיון במעמד של ידידות בית המשפט.

byometri

בבקשת ההצטרפות של הארגונים, כותב עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח כי פסק הדין שנגדו תלוי הערעור, הוא חסר תקדים במובן זה שהוא מתיר למעסיק לחצות את קו הגבול שבינו לבין גוף העובדות, ועקב כך, גורם לפגיעה בפרטיות, באוטונומיה הגופנית ובכבוד האדם של אותן עובדות.

הארגונים מתייחסים גם להיבט המגדרי של הסוגיה, הפוגעת במידה רבה בנשים בדרגות שכר נמוכות. מרבית התלונות שמגיעות אל האגודה ואל קו לעובד, בהקשר של פרטיות במקום העבודה, הן של נשים, המבטאות חוסר אונים ותחושת השפלה, הן בשל החשיפה והמעקב, והן בשל האופן שבו המעסיק כפה עליהן "להסכים" לכך.

צילום: Golf Bravo

צילום: Golf Bravo

במסגרת הדיון, גם היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה עקרונית בנושא. היועמ"ש מצטרף לעמדת האגודה וקו לעובד, ומותח ביקורת על הפגיעה בפרטיות שגורם שעון הנוכחות הביומטרי. עם זאת, בעוד שהיועמ"ש קובע כי שעון הנוכחות הביומטרי מותר לשימוש אם הדבר נעשה בהסכמת ארגון העובדים היציג, עמדת האגודה וקו לעובד היא כי הסכמה של נציגות עובדים אינה יכולה לבוא במקום הסכמה אישית של העובדת, ואין להתיר לוועד עובדים לוותר על זכות הפרט לכבוד, לפרטיות ולאוטונומיה גופנית.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס