ידיעה כתובה |

: הבידוק לערבים בנתב"ג שופר

חברה נכתב על ידי

הבידוק לערבים בנתב"ג שופר, ובג"ץ מחק את העתירה 
בפסק דין שניתן היום בעתירה נגד הבידוק המפלה בשדות התעופה, קבע בג"ץ כי בשל השינויים בתהליך הבידוק, שהוכנסו כתוצאה מהדיון בעתירה, יש למחוק אותה, וזאת מבלי להכריע בסוגיה העקרונית, של ההבחנה בין אזרחים בתהליך הבידוק. לזכות העותרים נפסק תשלום הוצאות בהיקף ניכר, של 30,000 ₪, נוכח תרומתה של העתירה לשינוי.

באגודה לזכויות האזרח הביעו אכזבה מהחלטת בג"ץ, שנמנע מלהכריע ולאסור על מדיניות הבידוק הביטחוני המפלה.

לדברי עו"ד עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח, אשר ייצג את האגודה בעתירה לביטול הבידוק הביטחוני המפלה, "בג"ץ החמיץ את ההזדמנות לעצור את האפליה האתנית הפורמלית בשדות התעופה בישראל. אזרחים ערבים מתויגים כחשודים, ועוברים תהליך נפרד ומשפיל רק בגלל הזהות האתנית שלהם. אכן, העתירה שלנו הביאה לשיפור בתהליך הבידוק ולהקלה לנוסעים ערבים, אבל אזרחים ערבים ממשיכים לחוות השפלות שכרוכות בבידוק הביטחוני השונה והמפלה. כל זמן שבג"ץ לא מבהיר נחרצות כי אפליה על בסיס אתני היא פסולה, אזרחים ערבים ימשיכו לחשוש מהשפלה בכל פעם שיגיעו לשדה תעופה כלשהו".

לפסק הדין.
בעתירה, שהוגשה ב- 2007, דרשה האגודה לזכויות האזרח לבטל את קריטריון הלאום הערבי בתהליך קביעת חומרתה של הבדיקה הביטחונית, לה נדרשים נוסעים בנתב"ג ובשדות התעופה הפנים-ארציים. העתירה ביקשה להחיל קריטריונים אחידים ושוויוניים בבידוק הביטחוני. בג"ץ אמנם הוציא צו על תנאי והורה למדינה לנמק מדוע לא תבוטל האפליה האתנית, אולם מנקודה זו ואילך, התמשכה העתירה, כאשר המדינה מאשרת, כי היקף הבידוק והמעקב הביטחוני אחר אזרחים בנתב"ג נעשה על פי הערכות סיכון, המושפעות בין השאר מהשתייכות אתנית.

במהלך השנים בהן התנהל הדיון בעתירה, הוכנסו להליך הבידוק בנתב"ג שינויים שונים שנועדו, על פי המדינה, "להקל על תחושת האפליה". במרץ 2014 החלה לפעול בטרמינל 3 בנתב"ג מערכת הבידוק החדשה HBC שצמצמה את תופעת פתיחת המזוודות של נוסעים ערבים.
למרות השינויים המערכתיים, עמדת האגודה היתה ונשארה כי ליבת הבעיה היא בעצם קיומו של הקריטריון האתני כאמצעי להערכת מסוכנותו של נוסע.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס