ידיעה כתובה |

: מסקנות של ועדת זכויות האדם של האו"ם

חברה נכתב על ידי

המסקנות הסופיות של ועדת זכויות האדם של האו״ם חושפות: ישראל מפרה את זכויות הבדואים בנגב, ותכניותיה עלולות לגרום להפרות בוטות עוד יותר.

ועדת זכויות האדם של האו״ם פרסמה את מסקנותיה הסופיות בדו״ח התקופתי הרביעי על ישראל בסוף אוקטובר. בין מגוון רחב של נושאים אליהם הוועדה מתייחסת בדו״ח, מסקנותיה מתייחסות ישירות להפרות זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב. הוועדה התייחסה בדאגה למדיניות הריסת הבתים והפינויים הכפויים בנגב, לתוכנית פראוור ולתנאי המחייה הקשים בכפרים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים בנגב.

על פי המלצות הוועדה על ישראל לעצור את מדיניות הריסת הבתים, לבטל לאלתר את תוכנית פראוור ולהבטיח את מעורבותם והסכמתם של חברי הקהילה הבדואית בנגב בנוגע לכל תוכנית שתכלול העברה של כפרים ממקומם.

רק בגלל שאני בדואי? (לדף הכתבה »)

50,000 אזרחים ישראלים חיים בנגב בכפרים שהממשלה מסרבת להכיר בקיומם, למרות שחלקם קיימים עוד מלפני קום המדינה ואחרים הועברו על ידי המדינה אל שטחיהם הנוכחיים בשנות ה-50. היעדר ההכרה שולל מהכפרים אפשרות לתוכניות מתאר (ובשל כך גם לאישורי בנייה) ותשתיות בסיסיות - ביניהן מים, חשמל, ביוב, תחבורה חינוך ובריאות. מדיניות הממשלה היא לפנות את הכפרים ולרכז את התושבים בעיירות, מבלי לאפשר לתושביהן לבחור באורח חיים כפרי חקלאי.
הופק ע"י: | עלה ב: 14/07/2008

יתר על כן, הוועדה קבעה כי "על המדינה להבטיח שכל תוכנית להעברה של כפרים בדואים ממקומם תתחשב באורח חייהם המסורתי ותממש ככל הניתן את זכותם של הבדואים על קרקעותיהם ההיסטוריות. כמו כן, על המדינה לוודא שהתוכניות מבוצעות בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים לשמירה על זכויות אדם".

תהליך הבחינה של ישראל על ידי ועדת האו"ם לזכויות אדם נמשך מספר שנים. בין הארגונים שהשתתפו בתהליך הבחינה היה פורום דו-קיום בנגב והגיש לוועדה רשימת נושאים לבדיקה, כמו גם דו"ח צללים משותף עם ארגון עדאלה בתגובה לדו"ח שהגישה המדינה. דו״ח הצללים הדגיש את ההפרות החוזרות ונשנות של זכויות הקהילה הבדואית בנגב. בכלל זה, את מדיניות הריסת הבתים, המחסור בשירותים ותשתיות בכפרים הבדואים ואת תוכנית הממשלה להסדרת ההתיישבות בנגב.

תכנית פראוור – עיור כפוי (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

ראיונות עם תושבי אל עראקיב ואל סרה על אורח החיים הבדואי והחיים בנגב בצל תכנית פראוור
עלה ב: 10/06/2014

חליל אלעאמור, חבר הועד המנהל של פורום דו-קיום בנגב, אמר היום: ״אנחנו מאוד נרגשים ומרוצים מהמסקנות הסופיות של ועדת האו"ם לזכויות האדם. הקהילה הבדואית בנגב סובלת לאורך שנים מהפרות בוטות של זכויותיה מצד הממשלה. במהלך הכינוס בז'נבה התייחסו חברי הוועדה פעמים רבות למצבה של הקהילה הבדואית בנגב. שמחנו למצוא התייחסות נרחבת ומעמיקה לסוגיות הללו גם במסקנות הסופיות שפרסמה הוועדה. אנחנו מקווים שהממשלה תקבל ותיישם את המלצות הוועדה, תפסיק את מדיניות הריסת הבתים ותעניק לאזרחיה הבדואים את כל הזכויות המגיעות להם.״

  כתבות ווידאו שחבל לפספס