ידיעה כתובה |

: ניתוח "מסמך המחליטים" לקראת תקציב 2015

חברה נכתב על ידי

במסמך חדש של ה"פורום לביטול חוק ההסדרים", מנותח הבסיס לתקציב המדינה וחוק ההסדרים. בניתוח מתגלים שורה של גזרות חברתיות והחלטות הפוגעות בעיקר בחלשים – תשלומי הורים יחולו גם על השכבות נמוכות, החלת מיסויי פיצויי פיטורים גם על שכר נמוך, דחיית יום לימודים ארוך וכו'

"מסמך המחליטים" הוא הבסיס לחוק ההסדרים ולהליך קביעת התקציב של 2015. ממסמך הניתוח של "הפורום לביטול חוק ההסדרים" שנשלח לשרים, עולה כי בתקציב 2015 צפויות גזירות חברתיות רבות. בנוסף הצביע הניתוח על נקודות ב"מסמך המחליטים" שהן בעייתיות ביחס לעקרונות של שקיפות, מינהל תקין ודמוקרטיה – כמו ביטול חוקים וסעיפים בחוקים, והעברת החלטות סבוכות בתוך סעיף תמציתי כך שלא מתאפשר דיון בהשלכות של אותן החלטות.

machlitim1

חוק ההסדרים הוא חוק שמעבירים כל שנה יחד עם התקציב. החוק נועד להעביר שורה ארוכה של חוקים שמטרתם ליישם את מדיניותה הכלכלית של המדינה ויש חשש שהממשלה לא תצליח להעביר אותם באמצעות חקיקה רגילה, או שהליכי החקיקה הרגילים ייארכו זמן ממושך.

הנקודות העיקריות שעולות בניתוח של "מסמך המחליטים" לקראת התקציב לשנת 2015 הן:

  • קיצור הליך החקיקה של חוק ההסדרים, דבר שיהווה פגיעה ביכולת של הכנסת והציבור לקיים דיון שקוף בזמן סביר.
  • הוספת תשלומי הורים לצהרונים גם במשפחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך ולמעשה פגיעה ישירה בהורים החיים בעוני ובמעמד הביניים הקורס תחת הנטל.
  • דחיית יישום יום חינוך ארוך (שעשוי היה לסייע להורים עובדים, בפרט במעמד הבינוני ומטה): מדובר בעקיפת חוק מ-1997 שמבוטל מאז כל שנה בחוקי ההסדרים.
  •  מיסוי פיצויי פיטורים וכל תשלום במסגרת סיום יחסי עבודה או התקשרות. עד עתה היה פטור על מיסוי הפיצויים עד לתקרה של 10 אלפים ש"ח, כדי להגן על המשתכרים מעט, אך כעת מתכוונים לבטל פטור זה: המשמעות היא פגיעה באנשים החיים בעוני המרווחים מעט.
  • גיוס אג"ח על ידי חברת רכבת ישראל בע"מ: מדובר ברפורמה משמעותית בתחום התחבורה וראוי להביא אותה לדיון מעמיק בנפרד מתקציב המדינה.
  • שינוי מועד החלפת הרכב בקצבת ניידות: בחסות חוק ההסדרים תהיה פגיעה בזכויות הנכים בביטוח הלאומי, ויביא לירידת ערך הרכב ולקושי בהחלפת הרכבים, ובתחזוקת אביזרי הניידות לנכים.
  • היטלי העסקה על העסקת "מסתננים": מדיניות הממשלה בעניין צריכה להיות בדרך חקיקה מסודרת ולא באופן עקיף דרך חוק ההסדרים.
  • דחיית יישום סעיף שמחייב את המדינה לשלם לרשויות המקומיות במועדים קבועים: התערבות שלא במקומה של הממשלה ודחיית חוק שהכנסת חוקקה.
  • רפורמה בקק"ל: מדובר ברפורמה משמעותית וראוי להביא אותה לדיון מעמיק בנפרד מתקציב המדינה.

לדברי גיורא ואל, מקדם מדיניות עבור הפורום: "באופן כללי, יש לשים לב במסמך לסעיפים שעתידים לשמש כקלף מיקוח ("עז") כנגד שותפים קואליציוניים: כדוגמת קיצוצים במשרדים של מפלגות חזקות. זו התנהלות פוליטית מוכרת, שבסופה קהלים ובעלי אינטרסים שיכולים לדאוג לעצמם מצליחים להוציא את 'העזים', בעוד נטולי ההשפעה – לרוב וכלוסיות מוחלשות החיות בעוני – נותרים ללא הגנה".

למסמך הניתוח המלא של "מסמך המחליטים"

הפורום לביטול חוק ההסדרים כולל את הארגונים הבאים:
האגודה לזכויות האזרח, האגודה לזכויות החולה, אתך – משפטניות למען צדק חברתי, הגדה השמאלית – מועדון תרבות, ועד המאבק בהפרטת מעונות חוסים, המכללה החברתית- כלכלית, כן לזקן, עמותת סנגור קהילתי, פורום דיור ציבורי, קהילת סינקופה, הטלוויזיה החברתית, הקשת הדמוקרטית המזרחית, קואליציית ארגוני החולים למען הזכות לבריאות, שדולת הנשים בישראל, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם, השומר הצעיר, שתי"ל, תנו לעבוד בכבוד, התנועה לאיכות השלטון

  כתבות ווידאו שחבל לפספס