ידיעה כתובה |

: אושרה תביעה יצוגית נגד רדיו קול ברמה

חברה נכתב על ידי

תחנת הרדיו "קול ברמה" מתהדרת בהיותה התחנה העיקרית עבור ציבור המאזינים החרדי, תחנה בעלת קהל מאזינים נאמן הכולל גם קהל מגוון של מאזינים מכלל האוכלוסיה המעוניינים בחיבור למורשת, תחנה הנושאת מסר של מחויבות לקהילה. אבל אם את אישה, לא תוכלי להשמיע את קולך בתחנה זו. המחויבות לקהילה נגמרת כאשר מדובר בנשים בקהילה. בשבוע שעבר אישר בית המשפט המחוזי בירושלים תובענה כייצוגית. בתובענה נדרשה תחנת הרדיו "קול ברמה" להפסיק את אפליית הנשים החמורה וכן לשלם פיצוי בסך 104 מיליון ₪

באוגוסט 2012 הוגשה תובענה ייצוגית תקדימית כנגד תחנת הרדיו על ידי עמותת "קולך", הפועלת למען שוויון זכויות לנשים ולהעצמת נשים דתיות וחרדיות. בתובענה נטען כי מאז שנת 2009, נוקטת תחנת הרדיו מדיניות בלתי חוקית בעליל, על פיה קולן של נשים נעלם/נאלם כליל משדוריה. התחנה סירבה להעלות נשים לשידור כמראיינות ואף כמרואיינות. התחנה סירבה להעלות נשים לשידור בכל נושא, בין אם מדובר בעניין ובידיעה חדשותית ובין אם מדובר בהבעת דעה או בהעלאת שאלה כלשהי. הסירוב קיים בין אם מדובר בנושאת תפקיד או בעלת מקצוע ומומחיות ובין אם מדובר במאזינה שמבקשת להביע עמדה על ענייני דיומא, או להגיב על דברים שנאמרו בשידור הנוגעים לה. הנשים הרוצות להגיב לשידורים נאלצות להסתפק במערכת מענה קולי בה הן יכולות להשאיר הודעה, אך אינן יכולות להשמיע את קולן מעל גלי האתר.

מתוך אתר התחנה, התכנית "שבוע טוב". צילום מסך.

מתוך אתר התחנה, התכנית "שבוע טוב". צילום מסך.

ב- 9.9.14 החליטה השופטת גילה כנפי שטייניץ מבית המשפט המחוזי בירושלים לאשר כתביעה ייצוגית את הבקשה שהוגשה בנוגע להדרת נשים מתחנת הרדיו קול ברמה. בית המשפט קבע כי התחנה נקטה מדיניות של הדרת נשים בתחנה, וכי מדובר בהפליה בוטה המנוגדת לחוק. בית המשפט דחה את טענת התחנה שהיותה תחנה מגזרית המיועדת לקהל חרדי מצדיקה הדרת נשים, וקבע כי תחנת קול ברמה קיבלה זכיון לשידורי רדיו, שהינו משאב ציבורי, ונקטה בו הפליה מגדרית בוטה, האוסרת על נשים להתבטא ולהישמע רק בשל היותן נשים, תוך פגיעה בזכותן לכבוד, לשוויון ולחופש ביטוי. מדובר בהפליה שפוגעת בציבור הנשים בכללותו, שכן היא מעבירה מסר שלילי באשר למעמד הנשים בחברה ובאשר לדמות החברה כולה. הפגיעה היא לא רק במאזינות התחנה אלא גם במאזינים הגברים ובציבור בכללותו. ומכיוון שאין איסור הלכתי על שמיעת נשים, לא ניתן השתמש בטיעון של "הידור מצווה" והחמרה הלכתית כדי לפגוע בזכותן של נשים לשוויון וכבוד.

להחלטה המלאה

עם אישור הבקשה כתביעה ייצוגית, מתחיל הדיון בתביעה עצמה, לפיצוי של 104 מיליון ₪ ובקשה לצו עשה להפסקת ההדרה. התביעה נקבעה לדיון ליום 13.11.14.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס