ידיעה כתובה |

: סרבני 8200 מאששים את דו"ח רל"א

חברה נכתב על ידי

בעקבות מכתב הסירוב של יוצאי 8200, שטפו את ערוצי התקשורת בימים האחרונים עדויות יוצאי היחידה. לדברי "רופאים לזכויות אדם" (רל"א), עדויות אלו מאששות את טענתם כי השב"כ משתמש במצוקתם של החולים הפלסטינים הזקוקים להיתר יציאה מעזה כדי לקבל טיפול רפואי חיוני ומנצל את מצבם כדי להתנות את יציאת החולה מעזה בשיתוף פעולה, בין אם בסחיטה ישירה ובין אם ברמיזה בסגנון "תעזור לנו, נעזור לך".

באוגוסט 2008 פרסמו רל"א דו"ח "רפואה על תנאי", שעסק בנושא זה. בדו"ח מפורט התהליך שעוברים החולים, הכולל כשבוע של ביורוקרטיה בתוך מערכת הבריאות הפלסטינית, לאחר קבלת כל האישורים, הם מועברים למנגנון התיאום הפלסטיני שצריך להעביר את הבקשה למתאם הבריאות הישראלי, שבתורו מעביר את נתוני החולה לבדיקה ביטחונית של השב"כ. השב"כ הוא לרוב הפוסק האם ומתי יקבל המטופל טיפול רפואי והאם היציאה מעזה מותנית בתחקור. ההליכים הללו מעכבים מאוד את קבלת הטיפול ובמקרים רבים גורמים לנזקים בלתי הפיכים וסבל נפשי ופיזי רב.

dhrבעדות שמסר אחד הסרבנים בNana10 מסופר על סחיטה כזו. "השמיעו לי פעם שיחה של איש ביטחון ישראלי עם פלסטיני שהוא ניסה לגייס", מספר אחד החיילים. "יש קטע שהוא אומר 'אח של אשתך, יש לו סרטן. הפלסטיני ענה לו 'נו, אז מה?'. ואז הוא עונה לו "לא..אתה יודע, וככה הם עוברים לדבר על משהו אחר וכל פעם הישראלי חוזר לנושא של הסרטן. הוא אומר משהו בסגנון: 'בתי החולים אצלנו טובים'. לי היה ברור שהוא מציע משהו לפלסטיני או שהוא מאיים עליו".

בתגובת השב"כ לדו"ח, נאמר כי "הם אינם מתנים קבלת היתר כניסה לישראל לצורך הומניטארי בנכונות המבקש לשתף עמם פעולה ומכחישים מכל וכל את הטענות ל'סחיטה' של חולים". רופאים לזכויות אדם מדגיש כי עדויות החולים, שנאספו על ידו, מתאימות לתיאור העולה מעדויות יוצאי יחידת 8200. רל"א מעודדים מכך שמעשים אלו מטרידים גם את המשרתים בכוחות הבטחון ומקווים כי זה יוביל לדיון ענייני ולהפסקת השימוש בפרקטיקה זו.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס