ידיעה כתובה |

: להט"ב סובלים מאפליה בקבלה לעבודה

חברה נכתב על ידי

היום פורסמו ממצאים ראשונים מסקר ראשון מסוגו שנערך בישראל בנושא תחושות וחוויות אפליה של להט"ב בשוק העבודה. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה של משרד הכלכלה יצאה בסקר ראשון מסוגו שבחן את התפיסות ואת חוויות האפליה של חברים מקהילת הלהט"ב בשוק העבודה. הסקר הקיף 424 נשאלים מועסקים ומחפשי עבודה, מהם 44% הומוסקסואלים, כרבע- 26% לסביות, כחמישית- 19% טרנסג'נדרים ועוד קרוב לעשירית- 8% בי-סקסואלים/ות.

מתוך ממצאי הסקר עולה כי רוב מכריע מהמשיבים סבר שחברי קהילת הלהט"ב סובלים מאפליה בשוק העבודה, במידה בינונית עד רבה מאד, בייחוד בשלבים הבאים: בתהליך חיפוש העבודה- 68.8%, בקבלה לעבודה- 80.3%, בקידום בעבודה- 69.1%, בפיטורים או באיום בפיטורים- 63%, באירועים במקום העבודה- 70.5% וביחס באופן כללי- 70.5%. אנשים המזדהים כטרנסג'נדרים סברו שהקהילה סובלת מאפליה בשוק העבודה בשיעורים גבוהים הרבה יותר משאר משתתפי הסקר, בייחוד בשלב הקבלה לעבודה- 95%, ביחס באופן כללי- 94.8%, בשלב חיפוש העבודה- 92.4% ובאירועים במקום העבודה- 88.5%. כמו כן, נשאלים שהזדהו כטרנסג'נדרים דיווחו באחוזים גבוהים משמעותית על חוויות אישיות של אפליה בשוק העבודה, יותר מאשר יתר חברי קהילת הלהט"ב.

להט"בים ובעיקר טרנסג'נדרים סובלים מאפליה במקום העבודה. מתוך ממצאי הסקר שערכה נציבות לשוויון הזדמנויות בעבדה שבמשרד הכלכלה

להט"בים ובעיקר טרנסג'נדרים סובלים מאפליה במקום העבודה. מתוך ממצאי הסקר שערכה נציבות לשוויון הזדמנויות בעבדה שבמשרד הכלכלה

בנוגע לדיווח על חוויות של התנהגות פוגענית בשוק העבודה במסגרת הסקר, עולה כי הומוסקסואלים, לסביות ובי-סקסואלים/ות סבלו בשיעורים ניכרים מהומור על חשבונם במקום העבודה, וכן מהטרדות, כינויי גנאי או איומים מילוליים. התנהגות זו נחוותה בעיקר מצד עמיתים לעבודה – %41 דיווחו שסבלו מהומור על חשבונם מטעם עמיתים, לפעמים, לעתים תכופות או כל הזמן, וכחמישית- 20.2% ציינו שסבלו מהטרדות, כינויי גנאי או איומים מילוליים מעמיתים לעבודה, באותה התדירות.

לגבי טרנסג'נדרים נמצא, שהם לא רק סובלים מסוגים רבים יותר של התנהגות פוגענית בשוק העבודה, אלא הם אף סובלים מכך בשיעורים ובתדירות גבוהים יותר. כך לדוגמה דיווחו 58% מהמשיבים הללו, כי הם סובלים מהומור על חשבונם מצד העמיתים במקום העבודה וכשליש (32%) מהם ציינו שהם סובלים מהומור על חשבונם מצד הממונה, לפעמים, לעתים תכופות או כל הזמן. התנהגויות פוגעניות נוספות שבלטו בשכיחותן ביחס לטרנסג'נדרים/ות הן הטרדות, כינויי גנאי או איומים מילוליים מעמיתים לעבודה- 39%, חשש מפני הטרדות בשירותים מצד עמיתים- 38.3% הטרדה מינית מצד עמיתים לעבודה- 27% ודרישה להתלבש בלבוש המתאים למין המקורי- 38.5%

עוד עולה מהסקר, לפי הנשאלים ההומוסקסואלים, לסביות ובי- סקסואלים, לגבי השלכות האפליה בשוק העבודה, כי חמישית מהמשיבים ציינו שסבלו מאפליה במידה בינונית עד רבה מאד, ומקרב אלו שציינו שחוו אפליה במידה כלשהי (45%), 38% דיווחו על פגיעה בתפקוד בעבודה, 37% ציינו שמצבם הפיזי או הנפשי הידרדר ו-60% סיפרו ששביעות הרצון שלהם ממקום העבודה נפגעה – כל זאת במידה בינונית עד רבה מאד. בקרב קבוצת הטרנסג'נדרים/ות נרשמו שיעורים גבוהים אף יותר, שכן למעלה ממחצית 55% מהם דיווחו שחוו אפליה בתעסוקה במידה בינונית עד רבה מאד. מבין אלו שדיווחו על אפליה במידה כלשהי (78%) שלושה רבעים ציינו שהתפקוד שלהם בעבודה נפגע, עוד שלושה רבעים בקירוב- 73.7% ציינו שחלה הידרדרות במצבם הפיזי או הנפשי ו-82% סברו שחוויות אלו פגעו בשביעות הרצון שלהם ממקום העבודה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס