ידיעה כתובה |

: בג"צ דחה עתירות נגד הריסת בתי רוצחי הנערים

חברה נכתב על ידי

אתמול,  (11.8.14) דחה בג"ץ את שלוש העתירות נגד הריסת הבתים של משפחות החשודים ברצח שלושת המתנחלים שנחטפו. השופט דנציגר דחה בין היתר את טענת האפליה, שכן לא הורסים בתים של משפחות של טרוריסטים יהודים שרצחו. מתוך פסק הדין, סעיף 30:

"אכן, לא ניתן לכחד כי התרבו מעשי ההסתה והאלימות בחברה היהודית כנגד ערבים, ועל כך יש להצר ולפעול ביד חזקה כנגד תופעות אלה. אך ההשוואה אינה במקומה, באשר האמצעי של הריסת בתים בשטחים אינו ננקט במקרים של מעשי הסתה ואלימות, אלא במקרים קשים במיוחד של מעשי רצח. לא נעלם מעיני המקרה מעורר החלחלה של רצח הנער מוחמד אבו חדיר, מקרה שזעזע את אמות הסיפים בארצנו וזכה לגינוי מקיר-אל-קיר, אך מדובר במקרה חריג שבחריגים. לכן, דומני כי אין מקום לסימטריה המלאכותית הנטענת על ידי העותרים בתמיכה לטענתם לאכיפה מפלה.

במקרה דנן קיבל המשיב החלטה המצויה, כאמור, בליבת שיקול דעתו. טענות העותרים אינן יכולות להצביע, בעת הזאת, על קיומם של אפליה או שיקולים זרים העומדים בבסיס החלטת המשיב. הואיל ותכליתה של תקנה 119 היא הרתעתית ואינה עונשית, אין די בעצם ביצועם של מעשי טרור נתעבים על ידי יהודים, דוגמת חטיפת ורצח הנער מוחמד אבו חדיר, כדי להצדיק לבדם את הפעלתה של התקנה כלפי יהודים, ואין בהחלטת המשיב שלא להפעיל את התקנה ביחס לחשודים ברצח זה כדי להצביע לבדה על קיומה של אכיפה בררנית."

לפסק הדין המלא.

צפו במשאל שערכנו בסוגיה האם יש להרוס גם את בתי רוצחי מוחמד אבו חדיר:

האם יש להרוס את ביתם של רוצחי אבו חדיר? (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

בעקבות מציאת החשודים ברצח הנער מוחמד אבו חדיר משועפט, יצאנו למשאל קצר ברחובות תל אביב לברר מה הדעות ביחס להריסת ביתם של הרוצחים היהודים...
הופק ע"י: | עלה ב: 07/07/2014

  כתבות ווידאו שחבל לפספס