ידיעה כתובה |

: מתאם הפעולות בשטחים פרסם דו"חות שנתיים

מדינה נכתב על ידי

בעקבות עתירה של עמותת גישה, יחידת מתאם יחידת פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) מתחייבת לפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע אודות פעילותיה, תחומי אחריותה ותפקידיה, וכן דיווח אודות יישום חוק חופש המידע בה.
העתירה הוגשה ביום ביום 10.7.2013 לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, על פי חוק חופש המידע המחייב רשויות למסור לציבור מידע בעל אופי ציבורי. מאז שנת 2000, בה חל החוק על היחידה לא פרסם מתפ"ש אף לא דו"ח שנתי אחד.

בהתאם להתחייבות המשיבים, פורסמו באתר מתפ"ש תמצית דו"ח לשנת 2011 ודו"ח שנתי מלא לשנת 2012. בנוסף, פורסם דוח שנתי מלא לשנת 2013. הדו"חות נגישים לעיון הציבור וחושפים באופן תקדימי את המנגנון האחראי על יישום מדיניות ממשלת ישראל אל מול האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה וכוללים: ייעוד יחידת מתפ"ש ומטרותיה, מבנה היחידה, שמות בעלי תפקידים בה ופרטי קשר עם כלל זרועותיה, סקירת המחלקות ויחידות הסמך של מתפ"ש לרבות המינהל האזרחי ומת"ק עזה, סקירת עיקרי פעילות מתפ"ש בשנים שחלפו ומידע אודות פעילות מתוכננת לשנה הנוכחית, פירוט תקציב מתפ"ש ודיווח אודות יישום חופש המידע במתפ"ש

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס