ידיעה כתובה |

: תגובת מרכז מוסאוא לדוח ועדת אלאלוף

חברה נכתב על ידי

בעקבות דוח וועדת אלאלוף, הוועדה למלחמה בעוני בישראל, מבקש מרכז מוסאוא  מהממשלה לתקצב טיפול נקודתי במוקדי העוני ולשלב עובדים ערבים במשרדי ממשלה. לטענת כלכלן המרכז, מר איאד סנונו, ישנו צורך בתוכנית הוליסטית מותאמת לצרכיה וייחודה של האוכלוסייה הערבית בישראל וכל תוכנית למלחמה בעוני שאיננה מתחשבת באוכלוסייה הערבית כמרכיב עיקרי בה, דינה להיכשל ולהוות מראית עין בלבד, וכן הפתרונות המוצעים יהיו מגזריים ומכוונים לחלק מסוים מהאוכלוסייה ומתעלם מהאוכלוסייה הערבית. גם ההמלצות שהציגה הוועדה בפני השר אינן מוצגות לפי מגזרים אלא כ"חבילה" כללית לכל המשק, ואינן מהוות פתרון ריאלי לבעיית העוני.

מרכז מוסאוא הציג בפני הוועדה רעיונות לטיפול ממוקד ביישובים מוכי העוני ובאוכלוסיות עניות. במרכז מוסאוא מדגישים שהיישובים הנמצאים בתחתית האשכולות הכלכליים חברתיים זקוקים לטיפול ממוקד תעסוקה, הון אנושי, רווחה, חינוך, תשתיות ותחבורה. סנונו: "אנחנו קוראים לממשלה לגבש תוכנית טיפול ממוקדת ביישובים העניים. טיפול שישלב כלים ויעניק הזדמנות לילדים העניים לצאת ממעגל העוני".

כתבת שהפקנו על מחאה נגד קיצוץ קצבאות הגורם להגברת העוני:

מה נשתנה? מכת העוני (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

לאור דוח מבקר המדינה על הגידול במספר הילדים העניים הפסח הזה, סטודנטים לעבודה סוציאלית מבן גוריון פצחו הבוקר (8.4.2014) במחאה נגד קיצוץ בקצבאות הילדים.
הופק ע"י: | עלה ב: 08/04/2014

במרכז מוסאוא קושרים בין מצב התעסוקה לנתוני העוני שפרסמה וועדת אלאלוף: "העובדה ששליש המשפחות העניות הן ערביות נובע מחסמים בשילוב נשים ערביות בשוק התעסוקה. קיצצו את קצבאות הילדים ולא טרחו למצוא פתרונות תעסוקתיים. לצערנו משפחות וילדים ביישובים ערבים מגיעים לרעב. פתרון ריאלי הן לבעיית העוני והן לבעיות הנלוות של העוני, הינו הגברת השתתפות העובדים הערבים בסקטור הציבורי ובסקטור הפרטי על ידי מתן תמריצים לקליטת עובדים ערבים או הכנסת סעיף המחייב קליטת עובדים ערבים במפעלים הנתמכים על ידי המדינה או המקבלים הטבות למיניהם מהמדינה".
עו"ד סאמח עיראק,היועץ המשפטי של מרכז מוסאוא, דרש מנציב שירות המדינה לקדם החלטת ממשלה חדשה שתבטיח קיום הוראות החוק לייצוג הולם של האזרחים הערבים בשירות המדינה: "העובדה שרק 9.25% מעובדי משרדי הממשלה הם אזרחים ערבים מנוגדת להוראות החוק ונציב שירות המדינה היה אמור לקדם החלטת ממשלה שתביא לשילוב של 20% עובדים ערבים במשרדי הממשלה. למרות שהחלטת הממשלה האחרונה הסתיימה בשנת 2012 הנציבות לא טרחה לחדש אותה ולא דואגת לגבש תוכנית עבודה שתבצע את החקיקה".
מרכז מוסאוא הוסיף כי על אף הביקורת על המלצות הוועדה, יש בהן כדי לשפר ולו במקצת את מצבם הכלכלי של חלק מהעניים, ודחיית המלצות אלו תהיה כרוניקה של הכשלה ידועה מראש של הטיפול בעוני בישראל.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס