ידיעה כתובה |

: ארגונים חברתיים נגד רשות מקרקעי ישראל

חברה נכתב על ידי

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מתכוונת לאפשר לתנועה הקיבוצית לרכוש קרקעות לבניה בשטחי הקיבוצים בהנחות ניכרות, כלומר, לרכוש בהנחה משמעותית קרקעות שהוחכרו לקיבוצים למטרת חקלאות, ולבנות עליהן. מהלך זה, יאפשר לתנועה הקיבוצית לספסר בערך הקרקעות ולמכור אותן גם למתיישבים חדשים במחירים גבוהים הרבה יותר. נתונים אלו עולים מהצעת החלטה מס' 496 שתידון בקרוב במועצת מקרקעי ישראל.

הקשת הדמוקרטית המזרחית הגישה לפני למעלה מעשור בג"צ שהתקבל (החלטה 969) והטמיע את ערכי הצדק החלוקתי בהתייחסות לאדמת המדינה, על ידי כך שקבע כי אדמות חכורות או שכורות שיעודן שונה צריכות להיות מוחזרות לחוכר, בתמורה לפיצוי. כלומר, אסור לקיבוצים ומושבים לבנות על קרקעות ששימשו אותם לחקלאות, גם אם אלו כבר מוגדרות כקרקעות להפשרה. לטענת פורום הקרקעות בו שותפים הארגונים, הקשת הדמוקרטית המזרחית, האגודה לצדק חלוקתי ועמותת תהודה, מאז התקבל הבג"צ נעשה מאמץ עקבי לייתר ולהתעלם מהעקרונות שנקבעו בו.

הועדה צפויה בימים הקרובים לפרסם את מסקנותיה, אשר מעניקות הטבות רבות לתנועה הקיבוצית תוך התעלמות מהאינטרס הציבורי הכללי. מסקנות אלו, גם אם לא מנוגדות לבג"צ ישירות, יוצרות אי-צדק בחלוקת הקרקעות ומטיבות עם סקטור חברתי אחד- התנועה הקיבוצית- על חשבון הציבור כולו. הארגונים החברתיים הפעילים בפורום הקרקעות תובעים מרמ"י לפרסם בציבור את עלות ההטבה הכספית שתינתן לתנועה הקיבוצית עם אימוץ המלצות כמו גם לפגוש את היועץ המשפטי לממשלה עוד לפני פרסום המלצות הועדה של רמ"י.

לדברי פורום הקרקעות, תהליכי ההפרטה שעברה התנועה הקיבוצית שינו את מסגרת התיישבות וכיום האגודה החקלאית הינה קהילה כלכלית לכל דבר ועניין. ולכן, אין מקום וצדק להשאיר בידיה זכויות ששוויים הכספי עצום ולהשאיר את שאר הציבור בישראל נטול הטבות וזכויות בקרקע.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס