ידיעה כתובה |

: לקראת ו. גרמן: עמדת ארגוני זכויות אדם

חברה נכתב על ידי

ערב פרסום המלצות ועדת גרמן בנושא עתיד הרפואה הציבורית, חשש כבד בארגוני זכויות האדם – האגודה לזכויות האזרחארגון רופאים לזכויות אדם ומרכז אדוה – כי השרה גרמן תפעיל לחצים כבדים על מנת לקדם שר"פ וצעדים נוספים, שיגבירו את אי השוויון במערכת הבריאות הציבורית.

להלן עמדות הארגונים בשלושה נושאים מרכזיים שנדונו בוועדה:

1) שר"פ: הארגונים מתנגדים להפעלת שר"פ בבתי החולים הציבוריים. השר"פ (שירות רפואה פרטי הניתן בבתי החולים הציבוריים) מעמיק את הפערים בין מטופלים על רקע מצבם הכלכלי, תורם לאבדן האמון במערכת הציבורית, מגביר את המחסור ברופאים במערכת הציבורית וגורם לתורים ממושכים. הארגונים קוראים להפריד באופן מוחלט בין שירותי הרפואה הפרטיים לציבוריים, ולנתב את המשאבים המושקעים כיום במערכת הבריאות הפרטית, אל המערכת הציבורית. במתכונת זו תתאפשר תכנית ברו"ש – בחירת רופא שוויונית, שתאפשר לכל מטופלי מערכת הבריאות הציבורית להיוועץ במומחים ולבחור במנתח, ללא תוספת תשלום. תכנית זו תקצר את משך התורים בכל המערכת ותחזיר אליה את הרופאים הבכירים – שכיום ממהרים לרפואה הפרטית בשעות אחר הצהריים.

2) ביטוחי הבריאות המשלימים של קופות החולים: הארגונים תומכים בהטמעת הביטוחים המשלימים בסל הבריאות הציבורי. הביטוחים המשלימים, הכרוכים בתוספת תשלום, מעמיקים את הפער בין איכות וזמינות שירותי הבריאות הציבוריים שמקבלים מבוטחים בעלי אמצעים לבין מחוסרי אמצעים. במובנים רבים, הם משמשים כצינור להקדמת תורים אצל רופאים מבוקשים במערכת הציבורית ובכך מעודדים את הסחרת הרפואה הציבורית. הארגונים מתריעים כי כל תוספת של שירותי בריאות חיוניים לביטוחים המשלימים תעמיק את הפער, ומציעים לנתב את תקציבי העתק של הביטוחים המשלימים – כ- 3 מיליארד ש"ח בשנה – אל ביטוח הבריאות הציבורי, באמצעות תוספת של אחוז אחד למס הבריאות, דבר שיקל את הנטל הכלכלי המוטל על מרבית משקי הבית. הארגונים מתנגדים לכל הצעה ליצור רבדים שונים לביטוחים המשלימים.

 בנייר העמדה "בלי הבדל בין עשיר לעני" מפורט מתווה הארגונים להצלת מערכת הבריאות הציבורית, ובו התייחסות נרחבת לסוגיית השר"פ ולביטוחים המשלימים.

3) תיירות מרפא: הארגונים קוראים שלא לאפשר תיירות מרפא במסגרת בתי החולים הציבוריים. על רקע המחסור בתשתיות רפואיות ובכוח אדם במערכת הבריאות, תעשיית תיירות המרפא פוגעת בזמינות ובאיכות הטיפול עבור תושבי ישראל, מייצרת עבור בתי החולים והרופאים תמריץ להעדפת התיירים על פני המטופלים הישראלי, ומביאה להארכת התורים ולהגברת העומס. בנוסף, כניסת הכסף הפרטי אל תוך המערכת הציבורית מקשה על פיקוח אפקטיבי ועלולה אף להביא להתפתחותה של "כלכלה שחורה" בלב ליבה של מערכת הבריאות הציבורית.

במקום למסד ולהרחיב את התיירות הרפואית במסגרת בתי החולים הציבוריים, קוראים הארגונים לוועדת גרמן לפעול להזרמת תקציבים מספקים לבתי החולים הציבוריים, שישמשו לפיתוחה והרחבתה של מערכת הבריאות לטובת תושבי ישראל.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס