ידיעה כתובה |

: תיקון לחוק זכויות התלמיד

חברה נכתב על ידי

בספר החוקים מיום 24.3.14 התפרסם תיקון לחוק זכויות התלמיד, שמוסיף לעילות איסור האפליה גם נטייה מינית וזהות מגדרית. זו הפעם הראשונה שאיסור אפליה בשל זהות מגדרית נכללת בחקיקה הישראלית.
הצעת החוק הוגשה על ידי חברי הכנסת דב חנין, עפר שלח, אורלי לוי אבקסיס, איציק שמולי, קארין אלהרר, סתיו שפיר, מרב מיכאלי, מיקי רוזנטל, מיכל רוזין, עדי קול, תמר זנדברג ודב ליפמן. זהו נוסח הסעיף המתוקן:

5. (א) רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:
(1) רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;
(2) קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;
(3) קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;
(4) זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.
(ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס