ידיעה כתובה |

: עתירה לבג"ץ: הגדלת שטח המחייה לאסיר

חברה נכתב על ידי

האגודה לזכויות האזרח, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ורופאים לזכויות אדם הגישו עתירה לבג"ץ בעניין הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל.

לטענת האגודה לזכויות האזרח, שטח המחיה המוקצה כיום למרבית האסירים והעצורים בישראל נמוך מ-3 מ"ר לאסיר (כולל שטח המיטה, השירותים והמקלחת). כתוצאה משטח המחיה המצומצם המוקנה לו, האסיר נאלץ פעמים רבות לקיים את כל שגרת יומו במיטתו, ובכלל זה לאכול בה, ללא יכולת כמעט להתהלך בתא וללא אפשרות למספר אסירים לעמוד בו זמנית בחלל המצומצם שנותר בתא. הצפיפות יוצרת דוחק ומחנק בתאים, פוגעת בבריאותם של האסירים וגורמת לחיכוך מוגבר בין האסירים. תנאים אלו פוגעים גם בסיכויי האסיר להשתקם ולהיקלט בחברה עם שחרורו.

בעתירה, הארגונים דורשים לפתור את בעיית הצפיפות בבתי הסוהר, באמצעות גיבוש תוכנית למימוש שטח מחיה הולם לאסיר, וזאת בטווח זמן סביר. בנוסף, נוכח הפגיעה הקריטית בזכויותיהם של אותם אסירים המוחזקים בתנאים המהווים ענישה אכזרית ובלתי אנושית, הארגונים דורשים כסעד דחוף, לנקוט באופן מיידי בצעדים, הדרושים כדי להבטיח לכל אסיר שטח מחיה של 4 מ"ר (ללא שטח השירותים והמקלחת).

על הפרטים המלאים של העתירה – ניתן לקרוא כאן.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס