ידיעה כתובה |

: בקשה לעכב את רישיונות ההחזקה במאגר לוויתן

סביבה נכתב על ידי

התנועה לאיכות השלטון והפורום הישראלי לאנרגיה פנו במכתב לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, אלכסנדר וורשבסקי, בדרישה שיעכב את מתן החזקה במאגר הגז "לוויתן" לחברות נובל אנרג'י, דלק ורציו וימנע הארכה נוספת של רישיון החיפוש לחברות, טרם נפתרה סוגיית ההסדר הכובל במאגר. "הגז הטבעי הוא משאב חיוני בבעלותה המלאה של המדינה. כל החלטה בעניין מתן רישיונות (או הארכתם) מתחייב שתינתן כאשר אינטרס הציבור נמצא לנגד עיני הממונה". כותב עורך הדין דניאל דושניצקי מהתנועה במכתב הפניה. עוד הוא מוסיף כי "הארכת הרישיונות ו/או מתן החזקה, תוך התעלמות מההסדר הכובל ומההיתכנות לשליטה הזרה במאגר, עולה כדי חוסר סבירות קיצונית, שכן על הממונה החובה להתחשב בקיומו (לרבות ההיבט הפלילי, לכאורה) של ההסדר הכובל והשלכותיו ובאינטרסים ארוכי-הטווח של המדינה".

ההסדר הכובל עוגן כפשע בחוק ההגבלים העסקיים, מתוך החשש לפגיעה בתחרות במשק והפגיעה הגלומה בו בציבור. הממונה על ההגבלים העסקיים הודיע עוד בשנת 2011 כי הוא שוקל לקבוע כי השותפוׂת בזכויות הנפט במאגר הגז הטבעי לוויתן הן צדדים להסדר כובל, אולם טרם השלים את בדיקתו בעניין. בתנועה ובפורום מציינים כי החברות המחזיקות ברישיונות החיפוש במאגר ה"לוויתן" מונעות כל תחרות במשק הגז הטבעי בישראל וקיים חשש סביר בפגיעה בציבור, שבהעדר תחרות ישלם מחיר מונופוליסטי על הגז.

בנוסף מציינת התנועה לאיכות השלטון כי בשל העסקה המתוכננת למכירת כרבע ממאגר לוויתן לחברת וודסייד האוסטרלית, קיים חשש כי חלק גדול של הזכויות במאגר יהיה בידי חברות זרות. כיום, מחזיקות במאגר חברת נובל אנרג'י (39.66%) הרשומה באיי קיימן, ושותפויות הגז הישראליות דלק (22.76%), אבנר (22.76%), ורציו (15%).

למעלה משלוש שנים חלפו מגילוי הגז במאגר לוויתן, וחברות הגז טרם החלו בפעולות הדרושות לפיתוח השדה ולאספקת הגז למשק. זאת, בניגוד לחובתן לעשות כן, כאמור בחוק הנפט. למרות זאת, וורשבסקי, הממונה על ענייני הנפט האריך את רישיון החיפוש במאגר ארבע פעמים – אף שהחוק מאפשר לו להאריך את הרישיון בשנתיים ימים בלבד לאחר הגעה לתגלית, וזאת כדי לתת שבעל הרישיון יספיק למלא את חובותיו.

רישיון החיפוש לחברות הגז עתיד לפוג בעוד עשרה ימים, ב20/03/14.

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס