ידיעה כתובה |

בעקבות פס"ד: שקיפות במרכז ההשקעות

חברה נכתב על ידי

בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון כנגד משרד התעשייה והמסחר ומרכז ההשקעות שבמשרד הכלכלה, אשר בשל התנהלותו לאורך שנים, מליארד שקלים מכספי משלמי המיסים "התאדו" להם מהקופה הציבורית, ללא הצדקה חוקית ועניינית, חלקם במסגרת החלטות בלתי שקופות שהתקבלו על ידי מרכז ההשקעות. לאחר הדברות בין הצדדים נקבע כי: כל נוהל שיאושר וכל הנתונים המהותיים יופצו באינטרנט.
על מענק יפורסם באתר האינטרנט כולל נימוקים.
יערכו פרוטוקולים של הדרג המקצועי במרכז ההשקעות.
מרכז ההשקעות יפרסם תכנית עבודה לאחר אישור תקציב המדינה.
כל שמות החברות להן אושרו תכניות יפורסמו יחד עם סכום ההשקעה המאושרת כמו גם החלטות על ביטול האישורים, ויתורים על החזרי מענקים וסכום החוב שהחברה נדרשת להחזיר.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס