ידיעה כתובה |

הזכות לחיי למשפחה של מבקש מקלט

חברה נכתב על ידי

ביום 27.1.14 ניתן פסק-דינה של השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן, שעניינו שמירה על אחדות המשפחה של מבקש מקלט בזמן בירור בקשתו למקלט. מוצאו של אבי המשפחה, השוהה בישראל כשש שנים, מן הרפובליקה של סודן והוא חסה תחת ה"הגנה הזמנית" שניתנה לאזרחי סודן. מוצאה של בת-הזוג, אותה הכיר בעת ששהה בישראל, מדרום-סודן. בני הזוג מגדלים יחדיו את שני בניה של האישה מנישואיה הראשונים ואת בנם המשותף. אבי המשפחה הגיש בקשה פרטנית למקלט וטען שכל עוד בקשתו למקלט תלוייה ועומדת, אין לגרש את משפחתו מן הארץ. משרד הפנים טען בתשובה כי נוהל הפליטים מקנה זכות לשמירה על אחדות המשפחה של מבקש מקלט רק כאשר בני-הזוג הכירו זה את זו טרם ההגעה לישראל. בפסק הדין קבעה השופטת כי מקרה זה דומה לפרשה דומה מתאריך 17.7.12, בה נפסק כי על בן-הזוג השוהה ב"הגנה זמנית" להגיש בקשה פרטנית למקלט ובמקרה זה – לא יורחקו בני-משפחתו מישראל עד להכרעה בבקשה למעמד פליט.
כן נקבע שהמדינה היא ששולטת בלוחות הזמנים של בירור בקשות המקלט ושאין הצדקה לקרוע את בני-המשפחה זה מעל זה בשל העובדה שהמדינה מתמהמהת בבדיקת בקשות מקלט. לבסוף קבע בית המשפט שמבקש מקלט שבקשתו נמצאת בשלבי בירור זכאי לחיי משפחה ואין זה סביר להפנותו להגר למדינת המוצא של בן/בת-זוגו בעת שבקשת המקלט עודה מתבררת.
ביהמ"ש חייב את משרד הפנים לשלם לעותרים 25,000 ש"ח הוצאות משפט.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס