ידיעה כתובה |

: האם יהיה סוף לבידוק משפיל של ערבים בנתב"ג?

חברה נכתב על ידי

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה ליועמ"ש ולמנכ"ל רשות שדות התעופה, יעקב גנות, בדרישה כי יפעלו להפסקת פרקטיקת ההפשטה של נוסעים וחיובם להתלוות למאבטחים ברחבי שדות התעופה.

על פי מרכז עדאלה, מזה שנים ארוכות, מערך הבידוק הביטחוני בחברות התעופה הישראליות משפיל נוסעים ערבים במהלך הבידוק לפני העלייה למטוס, לרבות דרישה להתפשט כמעט לחלוטין במהלך הבידוק, ולאחר מכן ליווי אישי ע"י מאבטחים ברחבי שדה התעופה עד העלייה למטוס. בפניית המרכז נטען כי שיטות אלו אינן חוקיות, משום שהן נעדרות כל חקיקה שמסמיכה את נציגי המדינה לבצע אותן.

עו"ד פאדי חו'רי כתב בפנייתו, מטעם עדאלה, כי "ממושכלות ראשונים במשפט המינהלי הוא כי אין הרשות המינהלית קונה לעצמה סמכות לפעול אלא על פי חוק ובלעדי הסמכה כאמור אין היא רשאית לפעול". אולם, בהקשר לבידוק לפני עליית למטוס, כתב עו"ד ח'ורי כי "חוק הטיס שעוסק בשמירה על ביטחון הטיסות והנוסעים, ולשם כך מונה רשימה של סמכויות שיש בהפעלתן כדי להגשים את התכלית שביסוד החוק, איננו מסמיך את צוותי הביטחון בחברות התעופה הישראליות לערוך חיפוש בגופו העירום של נוסע או ללוותו עד לעלייה למטוס."

בפנייה נטען כי למרות שמדובר בשיטות משפילות ונעדרות כל סמכות בחוק, ספק רב אם אזרחים ערבים אשר נתונים להן יכולים לסרב לדרישות הבודקים: "היכולת של הפרט לסרב לפרקטיקות אלה מוגבלת היא, וזאת לנוכח הסברה של הפרט, בטעות, כי לפרקטיקות אלה קיים יסוד בחוק, וכן לנוכח התוצאות המוצהרות של סירוב כאמור, שגורר סנקציה בדמות האיסור להעלות אותו לטיסה. על כן ברבים מן המקרים, ההסכמה להתפשט לצורכי הבידוק הביטחוני או ההיכנעות לדרישת הבודקים להתלוות למאבטח ברחבי שדה התעופה הינה הסכמה שמושגת בכפייה."

בנוסף, עו"ד חו'רי טען כי מאחר שאזרחים ערבים רבים כבר עברו בדיקות שכרוכות בדרישה להתפשט וליווי צמוד ברחבי שדה התעופה, על הרשויות מוטלת חובה לפצותם בגין הליך משפיל זה: "היעדר החוקיות/חוקתיות של פרקטיקות בידוק אלה, בצירוף האיום הבלתי חוקי אף הוא לאסור עלייתו למטוס, והסירוב בפועל להעלאתו, של נוסע המסרב להיענות לדרישת המאבטחים ביחס לפרקטיקות אלה…עולים כדי הפרה בוטה של זכויות הנוסעים באופן שמחייב קביעת מנגנון פיצוי הולם למקרים שבהם התרחשו הפרות אלה בעבר."

בשל כל אלה, דרש מרכז עדאלה מהיועמ"ש וממנכ"ל רשות שדות התעופה כי יפעלו להנחיית המאבטחים לפעול אך ורק בתחום סמכותם החוקית, לחדול משיטות בדיקה אשר במהלך הנוסע נדרש להתפשט ולאחר מכן מאבטח מתלווה אליו ברחבי שדה התעופה ולקבוע מנגנון פיצוי הולם לנפגעי הפרקטיקות הנ"ל.

לפני שלושה שבועות (24/08/16) התקבלה תגובת רשות שדות התעופה ובה נכתב כי "הרשות דוחה בשתי ידיים כל ניסיון לטעון כי בהליך הבידוק הביטחוני שנערך בנתב"ג מונהגות פרקטיקות פסולות לרבות הפרקטיקה של הפשטת הנוסעים, ו/או חיובם להתלוות למאבטחים, גם לאחר סיום הליך הבדיקה הביטחונית שהם נדרשים לעבור."

עו"ד פאדי ח'ורי מסר בתגובה כי "רשות שדות התעופה מתכחשת לעדויות הרבות שהצטברו בדבר הפרקטיקות המיושמות על ידי מאבטחיה, לרבות הפשטת נוסעים ערבים וליווים עד לעלייה למטוס, ובוחרת להתעלם מהטענה המרכזית שבפנייתנו לפיה פרקטיקות אלה נעדרות כל בסיס חוקי. בכוונתנו להמשיך לבחון את הנושא מול גורמים משפטיים שונים ולדרוש כי מאבטחי רשות שדות התעופה יחדלו מהפרקטיקות הפסולות האלה".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס