ידיעה כתובה |

: הכרה בזכות לתביעה ייצוגית

חברה נכתב על ידי

ניצחון לעובדים בבג"צ: הכרה בזכות לתביעה ייצוגית כאשר ארגון העובדים אינו מגן על זכויותיהם.
בפס"ד עקרוני שפורסם אמש (30.8, מצ"ב) דחה בית המשפט העליון את עתירת חברת תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל ואחרים, ואימץ באופן חד משמעי את טענת קו לעובד לפיה לעובדים עומדת הזכות להגיש תביעה ייצוגית כנגד המעסיק, גם כאשר הם חוסים תחת הסכם קיבוצי ענפי, וזאת עם הובהר כי ארגון העובדים כשל בתפקידו להגן על זכויותיהם.
עו"ד ערן גולן אשר ייצג את התיק מטעם הארגון: "ארגוני עובדים שחתמו על הסכמי עובדים "על הנייר" בלבד כושלים בתפקידם. עמותת קו לעובד מבקרת מזה קרוב לשני עשורים את הארגונים אשר בחרו לעמוד לצד המעסיקים, תוך שהם גובים דמי טיפול וחברות מציבור העובדים המוחלש ביותר במשק".

מתוך פסק הדין:
"קו לעובד הצביעה על כך שבפועל לא נעשה שימוש בכלי של התארגנות קיבוצית לשם הגנה על העובדים בענפי השמירה והניקיון, שבו העובדים מועסקים כעובדי קבלן, וההסתדרות הכללית אינה אוכפת הלכה למעשה את זכויותיהם. כן הודגש כי תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי של ענף השמירה על מקומות העבודה הרלוונטיים לעתירות נבעה אך מהצטרפות המעסיקים הנתבעים לארגון המעסיקים הקשור בו, ולא מפעילות אמיתית של ארגוני עובדים בעניינם של העובדים." (עמ' 16, סעיף 26)

צילום מסך מתוך אתר "קו לעובד"

צילום מסך מתוך אתר "קו לעובד"

"שורש הבעיה בכל ההליכים שבפנינו היה הרי עשיית הסכמים שהותירו את העובדים בלתי מוגנים בפועל. כפי שציינו, בהקשר זה יהיה על בית הדין לעבודה בעתיד לקחת בחשבון את מנגנון הפנייה שקובע הסכם האכיפה לעובדים, ואת השאלה אם פניות עובדים לאכיפת זכויותיהם נענות בפועל, וכן את פרק הזמן שבו נענה ארגון העובדים לפניות אלו. חשוב אף להבהיר כי כדי שמנגנון לאכיפת זכויות, ובכללו הסכם אכיפה, ייחשב תחליף הולם לתובענה ייצוגית אין די בכך שיכלול הסדר אכיפה "מדגמי" בלבד, אלא הוא צריך לכלול אפיק שבו התובע הייצוגי וכל עובד אחר יוכל לקבל מענה עוד לפני שמקום העבודה שלו יעלה בפור של האכיפה המדגמית." (עמ' 47, סעיף 103)

  כתבות ווידאו שחבל לפספס