ידיעה כתובה |

: הפורום למאבק בעוני על קצבאות הילדים

חברה נכתב על ידי

הפורום למאבק בעוני: ההסכמים הקואליציוניים הנוגעים לקצבאות הילדים – סיכון דור העתיד.
במסגרת הסיכום בין שר האוצר למפלגות החרדיות לשינוי ההסכמים הקואליציוניים הוחלט כי חלק מההעלאה המתוכננת בקצבאות הילדים יחל רק מ-2017 ויתבטא כמרכיב חיסכון ולא ככסף זמין.
הפורום למאבק בעוני: "חיסכון לילדים הוא דבר מבורך, אבל כשהצרכים העכשוויים בוערים וכשגובה קצבאות הילדים בישראל נמצא במקום האחד לפני אחרון בין מדינות ה-OECD – בין יוון לספרד – דחיית ההעלאה בקצבאות ולהפוך אותה למרכיב חיסכון עתידי זה לעג לראש וסיכון דור העתיד. תחת זאת יש לאפשר למשפחות לבחור בעצמן בין מימוש מיידי לחיסכון עתידי כפי שהומלץ בועדת אלאלוף. מעבר לכך פיתרון שמוצע בשל קשיים תקציביים ולא כחלק ממענה כולל לצרכי הילדים החיים בעוני לא יביא איתו שינוי משמעותי. “

רקע על קצבאות הילדים בישראל, ניתוח מאת הרב עדית לב, מנהלת תחום צדק חברתי ברבנים למען זכויות האדם החברים בפורום למאבק בעוני:
תשלום קצבאות ילדים סימל בעבר וגם היום את הכרת אחריותה של המדינה באופן חלקי להכנסתם של משפחות עם ילדים. בכל מדינות הרווחה החברה לקחה על עצמה חלק ממימון עלויות גידול הילדים.
בישראל הוגדרו שתי מטרות לקצבאות הילדים:
– המטרה הראשונה של תוכנית קצבאות הילדים היא השתתפות הכלל במימון עלויות הכרוכות בגידול ילדים.
– התמודדות עם עוני ומצוקה כלכלית בקרב משפחות עם ילדים, זאת באמצעות הגדלת ההכנסה הפנויה של כלל המשפחות עם ילדים ובמיוחד של משפחות גדולות יותר.
עוד לפני הקיצוץ שנעשה ב- 2013 קצבאות הילדים היו נמוכות בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD,
לאחר קיצוץ קצבאות הילדים בתקציב 2013 ישראל הגיעה למקום הלפני האחרון בין המדינות האירופאיות בסכום הקצבה – בין ויוון לספרד.

קצבאות ילד שני כאחוז מהתמ"ג לנפש (PPP), בישראל ומדינות נבחרות באיחוד האירופי,2012:

קצבאות ילד שני כאחוז מהתמ"ג לנפש (PPP), בישראל ומדינות נבחרות באיחוד האירופי,2012 (מתוך: מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2013, פרסום של המוסד לביטוח הלאומי)

ההסכם הקואליציוני האחרון היה אמור להחזיר את מדינת ישראל למצב שלפני הקיצוץ של 2013, ולאפשר קצת יותר רווחה למשפחות בכלל, ומשפחות בעוני בפרט. הפניית חלק מהקצבה לחיסכון פוגעת ביישום המטרות של קצבאות הילדים, ובילדים החיים בעוני פרט. בתוך הדו"ח המלא של ועדת אלאלוף כללה ועדת פרט משפחה וקהילה בראשות פרופ' גוני גל המלצה על מענק העצמה שיינתן בנוסף לקצבאות הילדים. מענק זה מבוסס על בחירה של ההורים באם לחסוך 50 ש"ח בחודש מתוך הקצבה (או יותר), מתן תנאים טובים להלוואה ומגבלות על השימוש בכסף אח"כ (לימודים, עסק או דירה). הוצעה שם גם האפשרות שהמענק יהפוך להיות חלק מהפנסיה. אם רצונה של הממשלה לדאוג לאזרחי מדינת ישראל, ובמיוחד לילדים שבינינו ולצרכיהם, העברת חלק מהקצבה לחיסכון בלי בחירה של ההורים תהווה פגיעה חוזרת ומתמשכת במי שאין להם אפשרות להפריש לחיסכון בלי פגיעה משמעותית בהווה (וכך גם בעתיד) של הילדים.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס