ידיעה כתובה |

: עתירה לבג"ץ בנוגע להכנסת מזון למתקן חולות

חברה נכתב על ידי

ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ: יש לאפשר הכנסת מוצרי מזון למתקן "חולות", במיוחד בחודש הרמדאן

האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ורופאים לזכויות אדם הגישו היום, רביעי, 01.07.15, עתירה דחופה לבג"ץ. זאת בעקבות סירוב שב"ס לאפשר למוחזקים במתקן "חולות" להכניס למתקן מוצרי מזון ולהכינם במתקן. על פי הארגונים, סירוב זה פוגע במבקשי המקלט במתקן בכל יום, אך בייחוד בימים אלה, בהם מצויין חודש הרמדאן.

בעתירה מסביר עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח כי כשני שליש מהשוהים במתקן צמים ומקיימים ארוחת איפטאר, ארוחה לשבירת הצום, מדי ערב עם רדת החשיכה. "כיוון שהם אינם מורשים להכניס למתקן מזון ולהכינו שם, הצמים אנוסים לצאת מדי ערב למדבר, ולקיים בו, על הארץ, את ארוחת האיפטאר. את ארוחותיהם הם מבשלים בתנאי שדה על גבי מדורות, שאותן הם מבעירים מזרדים שקוששו. אין זו דרך לקיים את מנהגי החג. תופעה משפילה זו, שמקורה אך ורק במדיניות המשיבים שלא לאפשר לשוהים במתקן להכניס אליו מזון, להתקינו ולצרוך אותו, פוגעת באופן חמור בכבודם של השוהים במתקן, בחירותם, באוטונומיה שלהם ובחופש הדת".

בעתירה נערכת השוואה בין סוג המזון הבסיסי הניתן במתקן, לבין האוכל המסורתי אותו מכינים מבקשי המקלט במדבר. השוואה נוספת המשתקפת מהעתירה הינה בין המתקן "חולות" לבין מתקני כליאה שונים שגם הם באחריות השב"ס. הכנה ובישול של אוכל מהוות חלק מהתעסוקה ומהפעילות השיקומית בבתי סוהר שונים שבאחריות השב"ס. במטבח, האסירים יכולים להשתמש בכלי בישול וחיתוך מסוכנים. יתרה מזו, השב"ס אף מארגן עבור האסירים קורסים בבישול. אם כן, מדוע השוהים ב"חולות" לא יכולים אפילו להכניס מזון לבישול עצמי לתוך המתקן? הרי לשיטת המדינה "חולות" כלל אינו בית סוהר.

העתירה מבהירה כי ישנו קשר הדוק בין סוגיית המזון לבין העתירה החוקתית שהגישו הארגונים, הדורשת להורות על ביטול החוק למניעת הסתננות ועל סגירת המתקן: "סוגיית המזון במתקן "חולות" אינה עומדת לעצמה. היא פרגמנט אחד בשורה של אמצעים שנועדו לתכלית אחת – לייאש את היושבים במתקן ולדחוק אותם מחוץ לישראל".

הארגונים קוראים לבית המשפט לקיים דיון דחוף בעתירה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס