עדכון חדשות |

: פירוק חברת הדיור הציבורי "פרזות"

חברה נכתב על ידי

דיון בעתירה בעניין פירוק חברת הדיור הציבורי "פרזות"; רבנים למען זכויות האדם ביקשו להצטרף כ"ידידי בית המשפט"
ביום שני ידון בג"צ בעתירה בענין פירוק החברה הירושלמית לדיור ציבורי, "פרזות" והשימוש שיעשה בכספים שנצברו בקופתה. עמותת "רבנים לזכויות אדם" הגישה בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לעתירה שהוגשה על ידי עמותת צחור ואחרים, על מנת להביא ממומחיותה רבת השנים בתחום הדיור הציבורי, כחלק מהפורום לדיור ציבורי ומ"המעברה" וכמי שפועלת לקידום של זכויות דיירי הדיור הציבורי, זכאי הדיור הציבורי ומבקשי הזכאות.
העמותה מבקשת ככלל להצטרף לעמדת העותרות, לפיה כספי "פרזות" צריכים להיות מיועדים לרכישה של דירות לדיור ציבורי ולהעמדתן לטובת הזכאים ולא להיות מועברים אל קופת האוצר, לשימושים אחרים, גם אם הם בתחום הדיור. עד להבטחת כספי "פרזות" נתבקש בית המשפט לקבוע, כי אין להמשיך בפירוקה של "פרזות".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס