ידיעה כתובה |

: עתירה לבג"ץ לביטול פקודת העיתונות

חברה נכתב על ידי

פקודת העיתונות ותקנה 94 לתקנות ההגנה, הינם חוקים בלתי דמוקרטים שקיימים עוד מהתקופה המנדטורית, מגבילים את חופש המידע ואת חופש העיסוק. החוקים מתירים בין השאר לממונה על המחוז במשרד הפנים סמכויות נרחבות ביניהן הפסקת עיתון ללא מתן נימוק. למרות זאת, הניסיונות של האגודה לזכויות האזרח לעתור לבג"ץ נדחות פעם אחר פעם. 

ב-15.9.14 הגישו האגודה לזכויות האזרח ואעלם – מרכז התקשורת לקהילה הערבית פלסטינית – עתירה לבג"ץ לביטול פקודת העיתונות, זאת בעקבות שתי עתירות לבג"ץ שהגישה האגודה לזכויות האזרח ב-1996 וב-2002 בנושא. העתירה משנת 2002 נמחקה לאחר שמשרד הפנים התחייב להגיש הצעת חוק עיתונות חדש, ובג"ץ חייב אותו לדווח לאגודה לזכויות האזרח על כל שימוש בסמכויות לפי פקודת העיתונות עד שתבוטל. הצעת החוק שהוגשה לכנסת, המבטלת את הדרישה לקבל רישיון להוצאת עיתון, אך מותירה על כנה את הסמכות לסגור עיתון, נתקלה בהתנגדות מצד בעלי העיתונים הגדולים וקידומה הוקפא.

dfus

 פקודת העיתונות משנת 1933 קובעת, שאין להדפיס עיתון בלי קבלת רישיון מאת הממונה על המחוז במשרד הפנים. תנאי קבלת הרישיון הם, בין השאר, כי על עורך העיתון להיות בעל תעודת בגרות, מעל גיל 25, ללא עבר פלילי או שלילת רישיון כעו"ד או כרופא. במקצועות כגון רפואה או עריכת דין נדרש הרישיון כדי להבטיח שלא ייגרם נזק למטופל או ללקוח, אך העיתונות מעצם טיבה משמיעה קולות רבים ומבטאת הלכי רוח ודעות שונות ומגוונות. לכן פוגעת הגבלת הכניסה למקצוע העיתונות לא רק בזכותו של הפרט לחופש העיסוק, אלא בטובת החברה בכלל.

פקודת העיתונות אף מסמיכה את שר הפנים להפסיק את פרסום העיתון לכל תקופה שימצא לנכון, אם הוא מפרסם דבר העשוי לדעתו לסכן את שלום הציבור, או ידיעות שקר, שיש בהן לדעתו, לעורר בהלה או ייאוש, וזאת ללא התראה מוקדמת לפני הסגירה. תקנה 94 לתקנות ההגנה (שעת חירום) מרחיבה את סמכויות פקודת העיתונות המקורית, וקובעת כי הממונה על המחוז במשרד הפנים רשאי להעניק או לא להעניק היתר להוצאת עיתון מבלי לחשוף את נימוקיו, לא בפני המבקש ולא בפני בית המשפט, כך שאין כל דרך לתקוף את החלטתו או להתערב בה.

הסמכויות הנתונות בחקיקה המנדטורית אינן תיאורטיות ונעשה בהן שימוש מעשי. מאז 2004 היו 17 מקרים, שבהם סורבה בקשה לקבלת רישיון או שהרישיון בוטל, למשל במקרה בו לא היה תיעוד לגבי תעודת הבגרות של מגיש הבקשה או בשל הרשעה בעבירת בנייה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס