ידיעה כתובה |

: הכנסת אישרה סיוע לזכאי דיור ציבורי בשכ"ד

חברה נכתב על ידי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – סיוע ריאלי בשכר דירה), התשע"ד-2014 של ח"כ אורלי לוי אבקסיס. להצעה זו הוצמדו הצעות של חברי הכנסת דב חנין ואילן גילאון.

מוצע לקבוע שאדם שהוכר כזכאי לדיור ציבורי יקבל, בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה, סיוע בתשלום שכר דירה, בגובה הסכום שהיה משולם עבור השכרת הדירה הציבורית אילו הייתה מוצעת להשכרה בשוק החופשי, בקיזוז דמי השכירות שהיה משלם הזכאי בפועל עבור הדירה הציבורית. בנוסף, מוצע להסמיך את שר הבינוי והשיכון, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע את שיעור הסיוע בשכר דירה כאמור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרתו של התיקון המוצע היא כפולה – ראשית, ליתן עיגון בדין למצב הקיים עתה, ולפיו אדם אשר נמצא זכאי לדיור ציבורי על פי נהלי משרד השיכון, נמצא זכאי לסיוע בתשלום שכר הדירה בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה הציבורית. שנית, תכלית התיקון המוצע לתקן עיוות הקיים כיום, המתבטא בכך שזכאי לדיור ציבורי, אף שהוכר כי על המדינה לספק לו דירה ציבורית באופן מיידי, מקבל עד לקבלת הדירה סיוע בשכר דירה בסכומים שאינם ריאליים ושאינם מהווים תחליף ראוי להטבה הגלומה בדיור הציבורי. ההכרה כי אדם זכאי לדיור ציבורי פירושה הכרה בכך שאותו אדם זכאי לפתרון דיור ריאלי מידי המדינה. ההמתנה ארוכת השנים לדיור הציבורי מחד, והסיוע הלא ריאלי שניתן בתקופה זו מאידך, מביאים לריקון מתוכן של ההכרה באדם כזכאי לדיור ציבורי."

ח"כ לוי אבקסיס נימקה את ההצעה ואמרה: "צריך להבין איך הופקרו האנשים בנוגע לדיור הציבורי. מדובר באחת ההצעות החשובות ביותר שאני מקדמת. אחרי שנים ארוכות בהן רבים מצאו את עצמם ברחוב, הצעת החוק הזו יכולה לתת להם אויר לנשימה, ולהפנות את מעט הכספים שיש להם לצורך דברים חיוניים."

ההצבעה לא התקיימה בעקבות ערר שהגיש שר האוצר על ההצעה. 35 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכנסת אשר תכריע היכן תוכן לקריאה ראשונה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס