ידיעה כתובה |

: סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים של 'במקום'

חברה נכתב על ידי

סקר חדש של עמותת "במקום – מתכננים למען זכויות תכנון" מציע לראשונה מאגר מידע עדכני ומקיף אודות השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית – המכשולים וההזדמנויות בתכנון. הסקר מרכז מידע לגבי המצב הפיסי של השכונות ולגבי התוכניות החלות בהן. מטרתו – שיפור איכות החיים בשכונות באמצעות הרחבת אפשרויות הפיתוח בהן והתאמת תשתית התכנון לצורכי התושבים. הסקר מתפרסם במקביל בשלוש שפות – ערבית, עברית ואנגלית.

אחת הטבלאות מן הסקר המלא שפורסם באתר ''עמותת במקום''.

אחת הטבלאות מן הסקר המלא שפורסם באתר "עמותת במקום".

הכנת הסקר ערכה מספר שנים והתבססה על פגישות עם תושבים ומחקר מקיף של מאות תכניות. ביחס לכל אחת מהשכונות נבחנה תשתית התכנון אל מול המצב הקיים בפועל בשטח והתבהרה התמונה העדכנית לגבי המצב התכנוני. בין המידע שנאסף: ייעודי קרקע בתכניות קיימות ואלו שבהליכי תכנון; נקודות ממשק וסתירות בין המצב בשטח לבין ייעודי הקרקע בתוכניות; נקודות ציון שכונתיות חשובות והיסטוריה של השכונות.

לסקר המלא.

 

  כתבות ווידאו שחבל לפספס