ידיעה כתובה |

: האגודה למען יהודי אתיופיה נגד משרד הקליטה

חברה נכתב על ידי

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה  השיקה בימים האחרונים קמפיין חדש שיוצא נגד מדיניות הקליטה של מ. הקליטה תחת הסלוגן- "רשויות הקליטה לא קולטות! הן כולאות!". הקמפיין מכוון לתכנית החדשה עליה הכריזה הממשלה- "דרך חדשה" שאמורה להתנהל סביב שולחנות עגולים בשיתוף הציבור. במרכז הקמפיין האשמות נגד רשויות הקליטה שמתקיימות על חשבון יוצאי אתיופיה מזה 30 שנה מאז עלו לארץ, כישלון ניצול המשאבים הרבים שהופנו למטרה זו, הישגי קליטה נמוכים מבחינה איכותית וכמותית וכפילויות ברשויות המטפלות בקהילה, במיוחד לאור ממצאיו של מבקר המדינה בדו"ח האחרון שהתפרסם בנושא. בסרטון אחד מרואיין יוצא אתיופיה בוגר צבא ובשני מוצגים נתוני השילוב בשליליים של בני הקהילה האתיופית, בכל תחומי החיים, כתוצאה מבכשל המתמשך בטיפול בקליטתם והנצחת הטיפול בהם על ידי רשויות הקליטה.
"משרד העלייה והקליטה נוהג בקהילה האתיופית כקבוצת עולים שהגיעה זה עתה,  תכנית "הדרך החדשה" היא רק שם מכובס לתכנית החדשה שהממשלה אישרה פה אחד, והיא תנוהל כמו קודמתה 'תכנית החומש', על ידי אותו משרד שהפך להיות פטרונה הבלתי מעורער של הקהילה האתיופית בישראל" נכתב בהודעה לעיתונות שהוציאו, ועוד שם: "האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה יוצאת חוצץ כנגד ההחרגה הבירוקרטית שהותוותה ע"י ממשלת ישראל, יוצאי אתיופיה צריכים לקבל שירות עפ' צרכיהם באגפים הרלוונטיים של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות!". לאחרונה שידרנו כתבה נרחבת בנושא- "אין קליטה":

סרטון 1 קמפיין האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה:

סרטון 2 קמפיין האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה:

  כתבות ווידאו שחבל לפספס