ידיעה כתובה |

: צדק חלוקתי- הסדרה של משאב המים המינרלים

סביבה נכתב על ידי

האגודה לצדק חלוקתי פנתה היום לשר האוצר, יאיר לפיד והיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין וקראה להם להסדיר את השימוש במשאב המים המינרלים ולקבוע שחברות המים המינרלים ישלמו מעתה תמלוגים למדינה.

בישראל פועלות כיום 3 חברות מים מינרלים מובילות, אשר מוכרות לציבור מים שמקורם במקורות מים טבעיים ברחבי המדינה. ההסדר שהונהג עבור חברות אלו קובע כי הן ישלמו למדינה עבור השימוש בהתאם לתעריף לתעשייה, שנמוך מהתעריף לצרכן הביתי הרגיל. ההסדר אינו תואם את הוראת חוק המים והחברות מוכרות משאב יקר ערך בשוק החופשי ללא תשלום תגמולים כלשהם לקופת המדינה, למעט תעריף מים לתעשייה.

כזכור, בשנת 2008 עתרה האגודה לבית המשפט העליון על מנת שיאסור את המשך המכירה והשיווק של המים המינרלים במתכונתם הנוכחית ויחייב את המדינה לפעול להסדרת הנושא. בעתירה טענה האגודה כי בעקבות תקלה מנהלית רבת שנים, מועברים מים המצויים בבעלות הציבור לידי חברות המים המינרליים בניגוד לחוק, ללא מכרז וללא קבלת תמורה למדינה. בדיון שהתקיים בעתירה הוחלט, נוכח הצהרת המדינה כי בכוונת רשות המים להסדיר את הנושא, אין העתירה מקימה עילה להתערבותו של בית המשפט העליון. אולם, לא נעשה דבר עד כה לקידום הסדרת הנושא. ביוני 2013, מינה שר האוצר ועדה לבחינת המדיניות של המדינה כלפי גורמים פרטיים המשתמשים במשאי טבע לאומיים. הוועדה טרם הגישה את מסקנותיה. דו"ח המבקר שהתפרסם בחודש אוקטובר קובע גם הוא כי על רשות המים להסדיר את סוגיית הטלת תמלוגים על חברות המים המינרליים.

 

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס