ידיעה כתובה |

: היום הבינלאומי לביעור אפליה גזעית

חברה נכתב על ידי

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית שהתקיים ביום שישי האחרון, פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי ואקטיבסטילס פרסמו דוח המשווה בין המצב ביישובים היהודיים החדשים בנגב לבין הכפרים המוכרים בנגב, וחושף אפליה ברורה בין יישובים השונים.

במהלך העשור האחרון הכירה הממשלה בשלושה עשר כפרים בדואים בלתי מוכרים בנגב. שניים מהם עדיין בשלבי הכרה ראשוניים. במקביל, לאורך העשור האחרון, הוקמו שלושה יישובים יהודיים חדשים בנגב, שני יישובים חודשו ויושבו מחדש בקהילות יהודיות דתיות וארבעה יישובים נוספים נמצאים בשלבי תכנון והקמה מתקדמים.

בין הקריטריונים שנבדקו בדוח היה היתרי בניה שעל פיו בכפר אבו קרינאת, שהוכר בשנת 2003, ניתנו 3 היתרים עד היום, בכפר א- סייד, שהוכר בשנת 2006 ניתן התר בניה אחד ובכפר טראבין א- סאנע חולקו היתרים רבים, בעוד שבשמונה מן הכפרים המוכרים לא ניתנו היתרי בניה כלל. מנגד, כל היישובים היהודיים החדשים נהנים מהיתרי בנייה ומתכניות להקמת עשרות אלפי יחידות דיור חדשות.

קריטריון נוסף שנבדק בדוח זה שחושף את האפליה בין היישובים הוא חשמל. על פי הדוח, בעשרה מן הכפרים בתי התושבים אינם מחוברים אל רשת החשמל הארצית ולשם ייצור חשמל הם משתמשים בפאנלים סולאריים ובגנרטורים. בכפרים אום בטין ואבו- תלול, בתי הספר והמרפאות מופעלים על ידי גנרטורים. מנגד, היישובים היהודיים החדשים מחוברים כולם אל רשת החשמל הארצית, הן מבנים ציבוריים והן מבנים פרטיים. מבחינת המים, בעשרה כפרים מתוך אחד עשר הכפרים המוכרים נאלצים התושבים למשוך צינורות מים מנקודות החיבור המרכזיות, ובשל לחץ המים הנמוך נדרשים התושבים המרוחקים מהנקודה לאגור מים במכליות. מנגד, היישובים היהודיים מחוברים כולם למים ונהנים מתשתיות הובלת מים עד לבתיהם.

מרבית הכבישים הסלולים בכפרים המוכרים מובילים אך ורק לבתי הספר, בחלק מהכפרים כמו אום בטין ואבו תלול, כביש הגישה אל המרפאה ואל בית הספר אינו סלול. בכפר טראבין א- סאנע ישנם מספר לא מבוטל של כבישים סלולים ובכפר דריג'את עובדים כעת על סלילת כבישים בתוך הכפר. בתשעת הכפרים הנותרים אין כלל כבישים סלולים ומדרכות.

בעשרה מתוך אחד עשר הכפרים המוכרים לא קיימת מערכת לסילוק שפכים. היעדרה פוגעת באיכות חייהם של התושבים ובאיכות הסביבה. מנגד, היישובים היהודיים בנגב נהנים מתשתיות מודרניות לסילוק שפכים וכשהבתים נבנים, מכינות הרשויות תשתיות לחיבורם. חלק מהתושבים בכפרים המוכרים אינם נהנים מפינוי אשפה, על אף שהם משויכים לשתי מועצות אזוריות. בשלושה מהכפרים מפונה אשפה רק מבית הספר, בשלושה אין פינוי כלל, אחד נהנה מפינוי חלקי וארבעה נהנים משירותי פינוי מלאים. מנגד, כל היישובים היהודיים נהנים משירותי פינוי אשפה ואף ממרכזי מחזור מסודרים.

תמונות לדוגמה מתוך הדוח:

צילום: יותם רונן. מתוך דו"ח בין אפליה להפקרה, ארגון דו-קיום, ארגון אקטיבסטילס

ימין: נחל חברון שזורם במרכז הכפר אום-בטין, שמאל: הקמת תשתיות ביוב ביישוב כרמית

report racism

צילום: יותם רונן. מתוך דו"ח בין אפליה להפקרה, ארגון דו-קיום, ארגון אקטיבסטילס

ימין: מבט לילי על הכפר א-סייד, שמאל: מבט לילי על היישוב שומריה

לדו"ח המלא 

 

 

 

  כתבות ווידאו שחבל לפספס