ידיעה כתובה |

: חובת ייצוג לערבים ונשים במנהל מקרקעי ישראל

חברה נכתב על ידי

"האגודה לזכויות האזרח" ועמותת "איתך" עתרו לבג"ץ בדרישה לייצוג הולם לנשים וערבים במועצת מקרקעי ישראל. ראוי לציין כי למרות שמִנהל מקרקעי ישראל אוחז ב 93% מקרקעות המדינה, אין במועצת הארגון כל ייצוג נשי או ערבי.

בעבר הורכבה מועצת המינהל גם מאנשי אקדמיה ונציגי ציבור, באופן שאפשר גמישות רבה יותר, ובעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח מונו שני חברים ערבים למועצת המינהל. החל משנת 2009 שונה החוק כך שמלבד שני נציגי קק"ל  היהודים, כל חברי המועצה יהיו עובדי משרדי הממשלה בלבד. הרכב המועצה שמונה בנובמבר 2009 כולל אך ורק גברים יהודים.

בעתירה מובאת רשימה של סעיפי חוק, תקדימי בג"ץ והנחיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר חובתן של רשויות המדינה לפעול לקידום ייצוג הולם של מיעוטים במועצות ובוועדות ציבוריות. בעקבות העתירה ניתן צו על תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא ימונו למועצת מקרקעי ישראל חברים קבועים ערבים ונשים בשיעור המבטיח ייצוג הולם לאוכלוסייות הללו. למרות הצו על תנאי, המשיכה המדינה לדבוק בעמדתה לפיה יש לאפשר לשרים למנות כנציגיהם את המנכ"לים כחברים קבועים במועצת מקרקעי ישראל, וחברים ערבים ונשים ימונו כממלאי מקום במועצה.

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, קבע כי כי העדר ייצוג לאזרחים ערבים  ולנשים במועצה אינו מקובל, והורה לנציגי המדינה להציג פיתרון בתוך 45 יום. הנשיא אף ציין כי במידה שהודעת המדינה לא תניח את דעתם של השופטים, יינתן פסק דין מבלי לדון שוב בעתירה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס