ידיעה כתובה |

: דיור ציבורי בחוק

חברה נכתב על ידי

בזכות ההסתייגויות בחוק הותמ"לים שמוגשות כעת בוועדת הפנים, לראשונה דיור ציבורי עשוי להיכלל בחוק שייקבע את פני הדיור לעתיד. חוק הותמ"לים נמצא בדיון בוועדת הפנים של הכנסת בראשות היו"רית ח"כ מירי רגב. הבית היהודי וישראל ביתנו יוצאים נגד הותמ"ל בתצורתו הנוכחית בטענה שצריך להכניס בין 5% ל-10% דיור ציבורי לפחות.
הוועדה לתוכנית מועדפת לדיור, הותמ"ל נידונה ברגעים אלו בוועדת הפנים של הכנסת ומספר הסתייגויות של ח"כים מהסיעות ישראל ביתנו והבית היהודי עשויות להכליל לראשונה בחוק דיור ציבורי לשכבות המוחלשות.

dyor1

ההסתייגויות של הח"כים:
הסתייגות לסעיף הנוגע למרכיבי הדיור המפוקח השונים – הסתיגות של ישראל ביתינו
במקום סעיף קטן (ב) יבוא
"(ג) בתכנית מועדפת לדיור יוקצו 15% מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית לדיור להשכרה לטווח ארוך ו-15% מיחידות הדיור יהיו להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, ו-7% יהיו לדיור ציבורי כאשר שכר הדירה יהיה שווה לשכר הדירה אותו היו משלמים הזכאים לחברות המשכנות. שכר הדירה המופחת ימומן על ידי משרד השיכון ומשרד הקליטה, במהתאם לסוג הזכאות לדיור הציבורי"

חברי הכנסת אורלי לוי וזכולון כלפה בהסתייגות לסעיף מציעים כי מרכיב הדיור הציבורי יהיה 10% ואילו ח"כ דוד אזולאי מציע 5% לדיור ציבורי.
פורום דיור ציבורי ורבנים למען זכויות האדם: "אנו מחזקים את ידיהם של חברי הקואליציה שבחרו לעמוד לצדם של השכבות המוחלשות והזקוקים לדיור ציבורי בהליך חקיקת חוק הותמ"לים. עמדתנו ועמדתם איתנה כי חוק הותמ"לים חייב לכלול דיור ציבורי. אנו מודים על מאמצי והישגיה של ח"כ מירי רגב בנושאים אחרים הנוגעים לדיור הציבורי, אך דיור ציבורי חייב להופיע בכל חוק, בפרט בחוק שייקבע את מצב הדיור לעשרים השנים הבאות".

הידיעה פורסמה תחילה באתר "שומרי משפט-רבנים למען זכויות אדם".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס