תמלול הכתבה: למה הרסה המדינה בתים בקלנסווה?

מקדאד עבדאלקאדר: אנחנו כרגע נכנסים לאזור הישן ביותר בקלנסווה. זה נקרא קלנסווה העתיקה. מה שאתה רואה, הבתים הישנים האלה, זה בנייה טורקית. תסתכל על האבן, בנייה טורקית. הטורקים שלטו פה בפלסטין בערך 500 שנה, ואז בא המנדט הבריטי, ואחרי המנדט הבריטי הכיבוש הישראלי, וקמה מדינת ישראל. אנחנו עדיין בין הבתים הישנים. עכשיו, רוב הבתים פה נהרסו ונבנו בתים חדשים. לפי הממסד הישראלי, לפי ועדות תכנון ובנייה המחוזית והארצית, אלה בתים בלתי חוקיים. תסתכל על הבית הזה.

מראיין: מה, זה שבונים?

מקדאד עבדאלקאדר: זה הפסיקו לבנות, לפני שנים. יש לו צו הפסקה ויש לו צו הריסה.

מראיין: למה יש לו צו הריסה?

מקדאד עבדאלקאדר: למה, כי הם בנו "מחוץ לתוכנית המתאר", במירכאות, כן? במירכאות "תכנית המתאר שהוגשה, שהוגשה, ועדיין לא אושרה". בשנת 2002, ועדיין לא אושרה.

מראיין: ומה הטענה שלהם שהם אומרים של למה היא עדיין לא אושרה?

מקדאד עבדאלקאדר: כל פעם יש להם טענה אחרת. הבעיה פה, 50 מטר מפה יש ישוב יהודי.

מראיין: כי אין פה ביטחון למדינה כמו שהיה...

מקדאד עבדאלקאדר: ביטחון לישוב היהודי הזה שיש פה שני מטר מכאן.

מראיין: אבל זה לא משהו שהם כותבים...

מקדאד עבדאלקאדר: בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. כאילו שיש להם התארגנות ביטחונית. אין.

עבד אל באסט סלאמה: בעיית התכנון והבנייה אינה של קלנסווה בלבד, אלא של החברה הערבית בישראל. האזרח הערבי אינו כמו האזרח היהודי. האמת היא שאנחנו בעד הבנייה המאושרת, ובעד החוק והתכנון, אבל הלחצים והריבים שאנו נתקלים בהם הם מרים מאוד, ואין לנו הערבים פתרונות. ולכן אנחנו לחוצים, ולכן אנחנו מדוכאים, ולכן אנו מכותרים. תכנית המתאר שהוגשה ב- 2002 אושרה רק בשנת- 2017 , ולכן היא אינה עונה לדרישות ולצרכי התושבים.

מקדאד עבדאלקאדר: למה דווקא קלנסווה היא העיר הערבית שסומנה על ידי המדינה בהקשר של הריסת בתים?

עבד אל באסט סלאמה: בתחום השיפוט של העיר קלנסווה אין אף מטר אחד של אדמות מנהל, הכל אדמות פרטיות.

מקדאד עבדאלקאדר: האם לעירייה יש פתרון שיפסיק את הריסת הבתים בקלנסווה?

עבד אל באסט סלאמה: כל הפתרונות הם בידי המדינה ולא בידינו. אבל אני אומר לך שאנחנו נבנה ונמשיך לבנות, והתושבים חייבים לגור ולחיות. רוצים לדחוק אותנו וללחוץ עלינו, ואנחנו נמשיך לבנות. החוק אינו עוזר לנו והמדינה אינה עוזרת לנו, זה לא סוד.

מקדאד עבדאלקאדר: האם התכנית כמו שהיא, עונה על הצרכים העכשוויים של תושבי קלנסווה ולעוד כמה שנים?

נאדי תאיה: התכנית שאושרה עונה על צרכי התושבים כפי שהם היו נכון ל- 2011. התכנית לא חידשה כלום לקלנסווה.

מקדאד עבדאלקאדר: האם התכנית הזו מאושרת?

נאדי תאיה: כן, התכנית הזו מאושרת

מקדאד עבדאלקאדר: באיזו שנה היא אושרה?

נאדי תאיה: התכנית אושרה בשנת 2017

סוף תמלול הכתבה: למה הרסה המדינה בתים בקלנסווה?

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס