תמלול הכתבה: ח"כים מדברים על שיבה – זהבה גלאון

זהבה גלאון: אני עושה הבחנה מאוד ברורה בין הזכות לבין השיבה. ואין ספק שבמסגרת הסדר שלום כולל יצטרך להיות, או לתת מענה לסוגיית השיבה הפלסטינית. אני חושבת שתהיה הכרה ב... אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. בעוול הבלתי מתקבל על הדעת שנעשה לפלסטינים. האם תהיה שיבה? אני לא חושבת. תהיה שיבה למדינה הפלסטינית. האם תהיה הכרה בזכות? אני חושבת שכן. אבל ההבחנה הזאת היא מאוד ברורה. אני לא רואה היום אופציה שתהיה שיבה חזרה לתחומי מדינת ישראל. זה לא נראה לי ריאלי, זה לא נראה לי סביר. כי אם אנחנו רוצים לחיות כאן ולהגיע להסדר עם הפלסטינים, אנחנו רוצים מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, אני חושבת שבגדול השיבה תהיה למדינה הפלסטינית שתקום לצד מדינת ישראל. זה לא אומר שאני לא מכבדת את השאיפה, השאיפה היא קיימת. אבל לא כל זכות צריך לממש, בוודאי לא בעת הזו. ולכן אני חושבת שהמדינה צריכה להכיר בעוול, צריכה לפצות. צריכה להתנצל, היא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים בשיתוף עם מדינות העולם. אבל אני לא רואה אופציה כזאת היום שחוזרים חזרה לתחומי מדינת ישראל.

מהי עמדתך לגבי ניסיונות השיבה של העקורים החיים בישראל לכפרם?
זהבה גלאון: בתפישה שלי, כמי שנאבקת למדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל ובעיקר לסיום הכיבוש, אני חושבת שזכותם כמובן לעשות את זה. לעורר עכשיו את הדבר הזה זה לא נראה לי... המאבק המשותף הנכון. אתם רוצים לעשות פעולה יהודית-ערבית משותפת? אני חושבת שהדבר הזה מרחיק ולא מקרב. האם זה מאבק לגיטימי? התשובה היא כן. האם אני שותפה לו? התשובה היא לא.

סוף תמלול הכתבה: ח"כים מדברים על שיבה – זהבה גלאון
 
 

הוספת תגובה לכתבה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס