תמלול הכתבה: רוצים לקבל אות חיים מאברה

קריינות: ככה חברה יכולה לפעול כדי להחזיר אזרח שנפל בשבי.  אך יש כאלו שלא יזכו לחיבוק אוהב של החברה והממשלה. אברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס כבר 1,375 ימים. ההפגנה התקיימה מול משרדי הצלב האדום בת"א בשאיפה לזכות באות חיים ממנגיסטו.
איילה: זה כבר שלוש וחצי שנים אז... צריך להימשך עוד לא הרבה בכלל.
יהונתן סבן: נציגי הצלב האדום העבירו לאורך השנים בקשות חוזרות ונשנות לקבלת מידע לגבי גורלם של הנעדרים הישראליים, לרבות אברה מנגיסטו. בקשות שכללו מידע לגבי מצבם, בקשה להיפגש איתם ולהעביר בעצם..  לאפשר למשפחות שלהם להיות איתם בקשר. לצערנו עד עכשיו בקשות אלה לא צלחו.
איילה: בסופו של דבר אם זה היה אזרח שהוא היה לבן וההורים שלו היו יודעים את השפה, אז היה להם קל יותר להיאבק את המאבק הזה ופה ההורים שלו פחות מסוגלים מהורים של אזרח שהוא לא אתיופי.
יהונתן סבן: מקיימים דיאלוג עם הדרגים הגבוהים ביותר בחמאס, על מנת באמת לקבל את המידע, לנסות לקבל אות חיים.
איילה: מה העניין? כאילו אם זאת הייתה כל אמא אחרת היא הייתה מאוד רוצה שיחזירו לה את הילד. אז איפה כל האימהות, הבנת? כאילו בעיקר גם יש פה נגיד צעירים, איפה כל האימהות? איפה כל האבות? איפה כל האנשים שיש להם אחים שחולים במחלות נפש? וחברים ש... זה עצוב.

סוף תמלול הכתבה: רוצים לקבל אות חיים מאברה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס