תמלול הכתבה: עימאד ג'ראיסי מנצרת

עימאד ג'ראיסי מנצרת, בן 26. אני יועץ פרלמנטרי של ח"כ ג'בארין, הרשימה המשותפת, חד"ש. אני סיימתי תואר שני רק עכשיו לפני כמה חודשים, באוניברסיטת חיפה, בתחום לקויות למידה ופיתוח מנהיגות חינוכית.
אני סיימתי תואר ראשון בחינוך, תואר שני בחינוך, ואני בטח שאני גם אסיים גם תואר שלישי בחינוך. ואני מאמין שהחינוך הוא עבודה חברתית ותרבותית. ואי אפשר לשנות את המצב הקיים והמצב הנוכחי, של החברה הערבית בעיקר, בלי עבודה פוליטית גם. כי חלק מההחלטות, רוב ההחלטות, הקשורות לתרבות הערבית, לחינוך הערבי זה פוליטיקה, לצערי הרב זה פוליטיקה.
הדבר הכי חשוב שצריך להשתנות במערכת החינוך, זה שהתלמיד הערבי לא לומד על עצמו, לא לומד על חברתו, לא לומד על התרבות שלו.בבית הספר שלי פשוט למדתי תנ"ך, למדתי על השואה, למדתי איך הוקמה מדינת ישראל, ופשוט, לצערי הרב, לא למדתי על הנכבה, שהייתה ב-48, שזה חלק עיקרי מהזיכרון הקולקטיבי שלי, שזה גם עיצב את הזהות שלי, לא למדתי על היישוב שלי.
אני מאמין שאנחנו, הערבים והיהודים כאחד, אנחנו קורבנות הפוליטיקה במדינה הזו. לכן, אף אחד לא בחר להיות גזען במדינה הזאת אבל בסוף אנחנו גדלנו בסביבה פוליטית מאוד מסיתה, מאוד אלימה.

סוף תמלול הכתבה: עימאד ג'ראיסי מנצרת

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס