תמלול הכתבה: סטודנטים ומרצות נגד סתימת פיות

קהל: בנט תתפטר ההשכלה שווה יותר. בנט תתפטר ההשכלה שווה יותר.
שי אבהרמסון: אנחנו כאן כי בעצם הקוד האתי הזה שהוא ממש לא אתי מנסה לבוא ולהשתיק. אם יש בעיה במגוון לא צריך להשתיק אותו, צריך לחשוב איך מגדילים את המגוון, איך יש יותר מרצים מהרבה דעות מכל הקשת הפוליטית מכל המחלקות מכל המקומות.
עודד: פרופסור כשר מגדיר פעילות פוליטית בנושאים שנויים במחלוקת פוליטית עכשיו המעמד של ירושלים שנוי היום במחלוקת פוליטית. אי אפשר לדון בנושאים היסטוריים ואלו נושאים היסטוריים אי אפשר לדון עליהם בלי להזדקק לאחת מהדעות האלה בלי להציג אותה בלי לדון בה.
קהל: לא נאפשר את הקוד של כשר.
יובל כץ: אנחנו לא לאיזה שהיא שטיפת מוח בפניי מרצים, יש מרצים ימנים, יש מרצים שמאלניים בכל מיני תחומים בכל מיני דעות. אף פעם לא הרגשתי שאני פשוט לא יכול לברוח מאיזו שהיא דעה של מרצה והוא משנה לי את אופן המחשבה בלי שאני יכול לשלוט בזה. אנחנו לא חושבים שצריך לכפות על אף אחד  דעה פוליטית, להפך, אנחנו חושבים שצריך לתת לכולם- למרצים, למרצות, לסטודנטיות ולסטודנטים להשמיע את הדעות שלהם בשיעור מחוצה לו וזה מה שהקוד של אסא כשר מנסה להפסיק.
שי אבהרמסון: קוד אתי זה סבבה אבל יש בקוד האתי הזה דברים שהם לא אתים בעליל ועליהם פה הפגנו, נגדם פה הפגנו.

סוף תמלול הכתבה: סטודנטים ומרצות נגד סתימת פיות

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס