תמלול הכתבה: עלי תולת – העסקה קבלנית

עלי תולת: אני עלי תולת עובד קבלן בניקיון, יו"ר וועד העובדים באוניברסיטה ת"א ומאוגד בכוח לעובדים. אני אספר על המקרה שלי בתור עובד קבלן, שהוא סיפור של כול עובדי הקבלן.
אני עובד 8 שעות ביום עבודה פיזית. הקבלן מקבל עבור העבודה שאני עושה ממזמין השירות 8 שעות והוא משלם לי עבור 7.5 שעות. אני מפסיד על חצי שעה של הפסקה לאוכל 274 ₪ ומדי פעם מנסה הקבלן להשתמש בשיטת מצליח - למשל לפעמים הוא לא משלם על נסיעות. כשתפסנו אותו, הוא אמר שכחתי... לא ראינו בזמן שהוא גם לא שילם ההבראה כחוק. אנחנו ל א עובדים זמניים. את האוניברסיטה צריך לנקות כל יום, כל השנה. המרצה, החוקרת והסטודנטים לא יכולים ללמוד ולחקור בלי ניקיון . מדוע שלא נהיה זכאים לשכר לימוד בחינם לילדנו, כמו יתר העובדים? מדוע לא נוכל להשאיל ספר בחינם או להיכנס לבריכה במחיר כמ ו יתר העובדים?
אז למה כדאי שעובדי קבלן ייתאגדו? בגלל שהתאגדות עובדים היא כוח ונותנת יותר כוח לבקש העסקה ישירה.
אנחנו רוצים לעבוד בכבוד בלי להיות מנוצלים ולקבל את התנאים כמו כול עוב ד.
לסיכום, העסקה קבלנית היא העסקה פוגענית, כי כל הצדדים מפסידים מזה, חוץ מהקבלן. העובד מפסיד ומזמין השירות משלם יותר.
אנחנו, התאגדות עובדי ועובדות הקבלן בקואליציה הארצית להעסקה ישירה, קוראים לכל המפלגות להכניס למצען המפלגתי, להסכמים קואליציוניים ולתקציב, את נושא ההעסקה הישירה של עובדות ועובדי הקבלן.

סוף תמלול הכתבה: עלי תולת – העסקה קבלנית

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס