תמלול הכתבה: יום האדמה ה-38

מגישה: לרגל יום האדמה ה-38, שצוין ביום ראשון השבוע, הנה מספר נתונים עדכניים ל 2013:
מאז קום המדינה, הפקיעו השלטונות את כלל נכסי הפליטים הפלסטינים לפי חוקים שונים. כיום כ-93% משטח המדינה הם בניהול רשות מקרקעי ישראל.
על מנת לסגור פערי עבר ולענות על הביקוש השנתי הקיים, יש צורך בשיווק של כ-12,000
יחידות דיור בשנה לאוכלוסייה הערבית. ב-2013 שווקו רק כ-3,500 יחידות דיור, מספר שהוא אף קטן ממספר יחידות הדיור ששווקו רק ליהודים בהתנחלויות.
לפי נתוני הרשות לפיתוח כלכלי, שטחי השיפוט של היישובים הערביים במדינת ישראל מגיע לכ-2.5% בלבד משטח המדינה. אחוז זה כמעט ולא השתנה מאז 48'.
למרות הבטחות הממשלה לשיפור התעסוקה בחברה הערבית עם הצטרפות ישראל ל-OECD, פרסם מנהל מקרקעי ישראל 44 מכרזים להקמת אזורי תעשייה ביישובים יהודים ב-2013, לעומת אפס מכרזים ביישובים ערביים.
ממכלול הנתונים עולה כי מדיניות חלוקת הקרקעות מהווה עדיין כלי אפקטיבי להעמקת השליטה היהודית על קרקעות ערביות מופקעות ומהווה כלי מהותי להעמקת הפערים הכלכליים בין ערבים ליהודים.

סוף תמלול הכתבה: יום האדמה ה-38

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס