תמלול הכתבה: ייצוג הולם

מגישה: אז הנה - השבוע התבשרנו בהישג של החברה האזרחית ושל ארגוני הנשים, אשר הצליחו לבלום את ישיבת הפתיחה של ועדת ששינסקי 2, בשל הרכבה הדל בנשים. הוועדה, הוקמה לבחינת גובה התמלוגים שמשלמים תאגידים לממשלה על שימוש באוצרות הטבע של המדינה והרכבה כלל רק שתי נשים מתוך 12 חברים. פנייה לשר האוצר, יאיר לפיד, כדי שיגדיל את מספר הנשים בוועדה, על פי חוק שווי זכויות האישה, לא הועילה, אבל כאשר הונחה על שולחנו עתירה לבג"צ הסתבר שהוא יודע לשרת אותנו היטב. בזכות העתירה שונה הרכב הוועדה והוא כולל 6 נשים מתוך 14.

הזאר אלחאדי: אז בעבר היו עתירות נגד ועדות אחרות, למשל נגד ועדת טירקל, טרכטנברג, לוד-רמלה, שלא היו בהן נשים בהתאם לדרישת החוק. והנה אנחנו מגיעות השנה לועדת ששינסקי 2, שמשלימה את ועדת ששינסקי 1, כי ששינסקי 1, בכלל לא הייתה בה אשה אחת. נוספו עוד חמש נשים, והוועדה היום עומדת על שש נשים מול שמונה גברים. זה הישג מרשים, יש פה ייצוג ברור, שהוא כמעט אפילו שוויוני. אני חושבת שההישג הזה עדיין לא מוחלט, כי חסר שם מגוון של נשים, ברור לגמרי היעדר נוכחותן של הנשים הערביות, אין שם גם אשה אתיופית, וזה מאד חשוב שנשים ממגוון קבוצות אוכלוסייה יהיו שם, ישמיעו את קולן. על אף ההישג, על אף השמחה.

מגישה: עם ההישג הזה בידן, יצאו הארגונים למאבק נוסף, חשוב לא פחות, בנוגע לייצוג נשים הולם במשא ומתן עם הפלסטינים שיפתח בימים הקרובים.

הזאר אלחאדי: באותה רוח של החובה שנשים יהיו בצוותי משא ומתן, ועדות, הגשנו מכתב לציפי לבני, שאמורה לבנות את צוות המשא ומתן, וגם לראש הממשלה, שנשים יהיו חלק מהצוות הזה. בגלל שהצוותים הקודמים לא הצליחו להפסיק את הכיבוש, אז חשוב שיהיה קול אחר, קול שחשוב לו לקדם את השלום בין שני העמים.

סוף תמלול הכתבה: ייצוג הולם

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס