תמלול הכתבה: רגבים נגד סוסיא

מגישה: ולכתבה המרכזית. השבוע חזרנו לסוסיא שבדרום הר חברון. צווי הריסה הוצאו שוב לכל המבנים בכפר עקב עתירה של עמותת רגבים נגד המנהל האזרחי שאינו אוכף בנייה לא חוקית של פלסטינים. האמנם? כתבתה של ענבל סיני.

 

קריינות: סוסיא, כפר פלסטיני קטן בדרום הר חברון, קיים מאות שנים, הרבה לפני שקמה בשכנותו ההתנחלות סוסיא ב-1983. בכפר אין מים, אין חשמל והתושבים חיים באוהלים.
כשלוש שנים לאחר שהוקמה ההתנחלות סוסיא, הופקעו שטחי הכפר הפלסטיני והמקום הוכרז אתר ארכיאולוגי.
 
ג'אהד נוואג'עה: בשנת 85 גורשנו ע"י הצבא הישראלי מסוסיא הישנה, בטענה שמדובר באזור ארכיאולוגי ויש לפנות אותו מהתושבים. 
הייאם נוואג'עה: אומרים שאין לנו היתרי בניה. אנחנו נהפכנו למתנחלים והם לתושבי המקום. 
 
קריינות: תנועת רגבים הוקמה בשנת 2006 במטרה לשמור על אדמות הלאום היהודי. בעקבות תביעה של רגבים, שהוגשה בשנת 2010 הכפר סוסיא הצמוד להתנחלות נמצא תחת איום הריסה.
 
קמר מישרקי אסעד: אנחנו הגשנו עתירה ב-2010 נגד מניעת הגישה שאוכף הצבא מסביב להתנחלות. שנה לאחר הגשת העתירה על ידינו, מוגשת עתירה שאנחנו קוראים לה תג מחיר משפטי ע"י רגבים והתנחלות סוסיא להרס הכפר, שבעצם תצטרך לממש את צווי ההריסה.
 
קריינות: עמותת רגבים טוענת שתושבי סוסיא הפלסטינים גזלו אדמה לא להם, אבל הכפר מופיע במפות מנדטוריות מ-1917.
 
עזאם נאווג'עה : אני, עזם נאווג'עה, נולדתי בסוסיא באחת המערות, בזמן שלא היה לא אור ולא חשמל ולא דרכים ולא כלום. נולדתי ב-26.08.1961. איפה הייתה מדינת ישראל... סוסיא החדשה? איפה הייתה?
 
קריינות: בשנת 1998 העיד שר הביטחון לשעבר, יצחק מרדכי, שכל האדמות באזור עד הגדר של ההתנחלות הן אדמות פרטיות פלסטיניות. גם פליאה אלבק, משפטנית שהכשירה הקמת התנחלויות הגיעה לאותה מסקנה: 
 
קמר מישרקי אסעד: היא בעצם הודתה שהיה קיים כפר פלסטיני, כשהיא עשתה חוות דעת בקשר להכרזה של סוסיא, בעצם אמרה שיש שם כפר פלסטיני. 
 
קריינית: טענה נוספת בעתירה של רגבים, היא כי תושבי ההתנחלות סובלים מגניבות ומאלימות פיזית שהגיעה אף לרצח ולכן יש להרוס את הכפר. 
 
עזאם: יום יום היו המתנחלים תוקפים אותנו. גם המשטרה אומרת - תחזרו אחורה עד שנוציא אותם. משטרת ישראל הולכת להתחנן ולבקש מהמתנחלים שיחזרו אחורה. מה זה? באמת, אני לא מבין, הם מעל החוק?
 
קמר: הם לא הצליחו להוכיח את הקשר של האלימות או של החשש לפגיעה בביטחון המתנחלים עם האנשים הספציפיים שגרים שם.
 
קריינות: טיעון משפטי נוסף בעתירה של רגבים הוא פגיעה בחופש התנועה של תושבי סוסיא היהודית. ביחס למגבלות התנועה החלות על פלסטינים באזור, הטענה של רגבים צינית. 
 
ילד: ביום שאנו באים לביה"ס עוצרים לנו את האוטובוס ואנחנו מאחרים ומפספסים שיעורים ,התלמידים בכיתה לומדים ואנחנו עדיין מאחרים כי עדיין מעכבים אותנו.
 
קריינות: טענה נוספת של רגבים בעתירה היא כי גורמי האכיפה אינם עושים את עבודתם ביחס להריסת מבנים לא חוקיים הפוגעים בבטחון. אך העובדות שונות לחלוטין. על פי הנתונים של המנהל האזרחי- בשנים 2000-2007 אכפה המדינה 35% מצווי ההריסה שניתנו לפלסטינים ורק 7% מצווי ההריסה שהוצאו למתנחלים.
 
קמר: דווקא כשאנשים מנסים ליזום תכנון אז הם לא מקבלים אותו ברוב המקרים. מצד שני, יש לך התנחלות שהיא עם תכנון, יש להם ועדות משלהם, יש להם מערכת תכנונית משלהם, הקצאות. אף פעם לא ראינו בכיוון השני שמקצים אדמה לפלסטינים. 
 
קריינות: במהלך הכנת הכתבה, פנינו מספר פעמים לרגבים כדי לקבל את תגובתם ונענינו בסירוב. האם ברגבים חוששים להתמודד עם שאלות קשות? האם יש להם מה להסתיר?

מגישה: ציונות 2013 במיטבה. דוגמה אחת לעשרות תביעות של עמותת רגבים, כולן נגד אוכלוסייה לא יהודית שסובלת מהזנחה ואפליה רבת שנים.

סוף תמלול הכתבה: רגבים נגד סוסיא
 
 

הוספת תגובה לכתבה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס