תמלול הכתבה: דיון בבג"צ בפרשת "אדום אדום"

קריין: דיון בעתירת העמותות "אנונימוס" ו"תנו לחיות לחיות" בפרשת ההתעללות בבעלי-החיים במשחטת "אדום אדום" של תנובה, שנחשפה בתחקיר כלבוטק בדצמבר האחרון התקיים ביום רביעי בבג"ץ.  השופטים צפו בקטע מהתחקיר והביעו זעזוע מהתמונות. בתום הדיון הורו השופטים לפרקליטות לעדכן בתוך 30 יום בהתפתחות החקירה הפלילית והגשת כתבי האישום.

עו"ד יוסי וולפסון: לא ניתן פסק דין. השופטים בעצם אמרואנחנו רוצים את העתירה עדיין על השולחן שלנוהתמונות הן חמורות, המעשים הם מזעזעים, אנחנו לא רוצים לסגור את התיק הזה לפני שאנחנו יודעים שיעמידו אנשים לדין על המעשים האלה. ובעצם הם ביקשו מהמדינה התייחסות תוך 30 יום לנושא של הגשת כתבי אישום בפרשה.

קריין: מהמסמכים שהגיש משרד החקלאות לבג"ץ לקראת הדיון עולה, כי עד לשידור התמונות לא היו בישראל שום נהלים לטיפול בבעלי-חיים בבתי-מטבחיים ולמניעת התעללות בהם. הצורך בנהלים עלה רק בעקבות החשיפה הטלוויזיונית, וגם בחודשים שחלפו מאז השידור לא הצליח המשרד לגבש נהלים כאלה. בתחקיר שערך רונן בר, עיתונאי ופעיל ב"אנונימוס" שהתקבל לעבודה במשחטה, תועדה במצלמה נסתרת התעללות חריפה בבעלי החיים.

רעות הורן: בשביל להשיג בשר מהיר צריך לזרז את הפס שחיטהאת הסרט הנעושביל זה עובדים פשוט משתמשים באמצעים מאד קשיםבמקלות, נותנים להם אגרופים, עומדים עליהם. אנחנו דרשנו מבית המשפט את הסגירה של המשחטות האלה, הוטרינרים נכשלו בפיקוח. הצרכן צריך עכשיו להחליט בעצמו אם הוא ממן את התעשייה הזאתי או לא.

קריין: בנוסף לדרישת העמותות לסגור את משחטת "אדום אדום" דורשים הפעילים וגולשים זועמים בדף הפייסבוק של תנובה להתקין מצלמות אינטרנט בבתי המטבחיים במטרה לייצר שקיפות לצרכנים ופיקוח מצד הממונים.

רעות הורן: כשהפרשה נחפשה כחלק מהבלבול הכללי שתנובה ניסתה לזרוע היא אמרה שהם ידרשו התקנה של מצלמותלמען האמת, קיימות שם מצלמות, כבר היום. מישהו יכול היה לפקחאבל זה לא קרה.

עו"ד יוסי וולפסון: המערכת כולה מבוססת על שחיטה, ושחיטה היא תמיד אכזריתמערכת המשפט מנסה ללכת נגד הדבר הזהופה אנחנו גם כן כאילו, כל עגל שלא יגרר טוב מאדאנחנו שמחים על זה, אבל זה לא הפתרון האמיתי לסוגייה. צריך להפסיק לאכול בשר.

קריין: ובינתיים, ארבע חודשים לאחר חשיפת הפרשה בתוכנית "כלבוטק" נראה כי כלום לא השתנה: לא נוסחו נהלים לטיפול בבעלי-החיים במשחטות,לא הוגשו כתבי אישום נגד המתעללים, החקירה הפלילית טרם הסתיימה,והווטרינרים המפקחים, כמו גם חלק מהעובדים המתעללים בתנובה נותרו בתפקידהם.

 

סוף תמלול הכתבה: דיון בבג"צ בפרשת "אדום אדום"
 
 

הוספת תגובה לכתבה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס